Novinky

HB Reavis zefektivňuje práci zaměstnanců

Dodali jsme intranetové řešení pro jednoho z nejvýznamnějších developerů v regionu střední a východní Evropy, společnost HB Reavis.

HB Reavis mělo potřebu zpřístupnit na jednom místě informace pro své 450 zaměstnanců, které jsou důležité pro efektivní a kvalitní práci na developerských projektech. Řešením pro očekávání společnosti byla implementace moderního portálového řešení Microsoft SharePoint 2010.

Intranet pre HB Reavis Nový intranet je zdrojem vždy aktuálních informací na každodenní práci a zároveň je plnohodnotným nástrojem interní komunikace pro celou nadnárodní developerskou skupinu. Obsahuje několik jazykové mutace a má přehlednou informační strukturu, rozdělenou podle typu konzumenta (např. Korporátní, lokální a specializovaná část).
Naše společnost získala možnost ucházet se o realizaci intranetového portálu pro HB Reavis v náročném výběrovém řízení. Úspěšnou realizací projektu potvrdila svou doménovou znalost v oblasti portálových řešení.