Kontaktujte nás

Automatizovaný proces řešení požadavků zvyšuje objem poskytovaných služeb a snižuje náklady na jejich realizaci

Allianz Business Services, spol. s r. o.

Automatizovaný proces řešení požadavků zvyšuje objem poskytovaných služeb a snižuje náklady na jejich realizaci

Aplikované řešení
BI & reporting
CRM řešení

Informace o zákazníkovi

Allianz Business Services působí v oblasti finančního účetnictví a IT služeb pro jednotlivé zastoupení společnosti Allianz v rámci 8 zemí střední a východní Evropy. Na Slovensku je společnost etablovaná od roku 2006. Její vlastníkem je společnost Allianz - Slovenská pojišťovna. Patří do skupiny Allianz Group, která je jednou z největších finančních institucí, zabývajících se nabídkou pojištění, řízením fondů a bankovními službami ve více než 70 zemích světa. Klientem naší společnosti je od roku 2009.

S čím jsme zákazníkovi pomohli?

Před zahájením projektu pro implementaci centrálního HelpDesk systému se ve společnosti Allianz Business Services používalo několik heterogenních systémů na sběr klientských požadavků. Tyto však nebyly uživatelsky přívětivé a množství požadavků bylo zasílaných na centrální email, odkud byly manuálně přiřazovány osobám kompetentním za jejich vyřešení. Námi realizované řešení zásadním způsobem změnilo kvalitu a systém práce pracovníků HelpDesku a umožnilo vyřešit větší množství servisních incidentů za výrazně kratší dobu.

Důležitá fakta

Ocenění nejinovativnější přístup využití Microsoft Dynamics CRM v praxi
Automatizace procesu požadavků
Snížení požadavků na řešitele o 20 % zpřístupněním Databáze znalostí

Time Tracking systém je rozšířením již implementovaného Help Desk systému, jehož výraznou přidanou hodnotou je měření a správa času řešení jednotlivých požadavků a incidentů. Zákazník tak získal sofistikovaný nástroj pro vyhodnocování efektivnosti času jednotlivých řešitelů a získal tak podklady pro manažerská rozhodnutí.

Důležitá fakta

Komplexní manažerský reporting
Měření času na řešení požadavků

Případová studie ke stažení

Kontaktujte nás

Pokud máte otázky nebo zájem o některé z našich řešení

Používáte zastaralý prohlížeč. Můžete si jej aktualizovat na této stránce.