Reference

Allianz Business Services logo

Allianz Business Services působí v oblasti finančního účetnictví a IT služeb pro jednotlivé zastoupení společnosti Allianz v rámci 8 zemí střední a východní Evropy. Na Slovensku je společnost etablovaná od roku 2006. Jejím vlastníkem je společnost Allianz-Slovenská poisťovna. Patří do skupiny Allianz Group, která je jednou z největších finančních institucí zabývajících se nabídkou pojištění, správou fondů a bankovními službami ve více než 70 zemích světa. Klientem naší společnosti je od roku 2009.

Time Tracking systém

Začátek projektu: květen 2011

Time Tracking systém je rozšířením již implementovaného Help Desk systému, jehož výraznou přidanou hodnotou je měření a řízení času, řešení jednotlivých požadavků a incidentů. Zákazník tak získal sofistikovaný nástroj pro vyhodnocování efektivnosti času jednotlivých řešitelů a získal tak podklady pro manažerské rozhodnutí.

HelpDesk systém

Začátek projektu: prosinec 2008

Před zahájením projektu pro implementaci centrálního Help Desk systému se ve společnosti Allianz Business Services používalo několik heterogenních systémů na sběr klientských požadavků. Ty však nebyly uživatelsky přívětivé a množství požadavků bylo zasílaných na centrální email, odkud byly manuálně přiřazovány osobám kompetentním za jejich vyřešení. Námi realizované řešení zásadním způsobem změnilo kvalitu a systém práce pracovníků Help Desku a umožnilo vyřešit větší množství servisních incidentů za výrazně kratší dobu.
Ocenění: Microsoft Industry Awards 2009

  • Microsoft Idustry Award 2009 Winner – Nejinovativnější přístup využití Microsoft Dynamics CRM v praxi