Reference

logo ČSOB Poisťovňa

ČSOB Poisťovňa je univerzální pojišťovací společnost. Poskytuje pojistné produkty v oblasti životního i neživotního pojištění a pojištění majetku. Je jedním ze zakládajících členů Slovenské asociace pojišťoven a patří mezi preferované pojistné instituce na Slovensku. Od roku 2008 se jediným akcionářem stala belgická pojišťovna KBC Insurance NV. V témže roce se stala ČSOB Pojišťovna i našim významným klientům.

Aplikace pro správu poistných smluv

Začátek projektu: leden 2010

Na míru vytvořená webová aplikace je pracovním nástrojem pro agenty, kteří potřebují získat údaje o klientovi, pojistné smlouvě, svém portfoliu, stejně tak i o detailech jednotlivých pojistných smluv. Součástí řešení je i tzv. “Správa reportů”, periodické generování předdefinovaných výkazů. Systém umožňuje uživatelům také vytvářet individuální reporty na základě zvolených třídících kritérií.

Internetová prezentace pojisťovny

Začátek projektu: březen 2009

Moderní design webové stránky byl navržen v souladu s korporátním designem celé finanční skupiny ČSOB. Internetová prezentace slouží jako zdroj informací pro klienty pojišťovny a je tematicky rozdělena na 3 hlavní celky: Lidé, Firmy a O nás. Portál je postaven na CMS Arnia. Řešení se nachází na adrese http://www.csobpoistovna.sk.