Reference

logo_Charita

Diecézní charita Brno vyvíjí svou činnost především v oblasti sociální a zdravotní péče, tuzemské i zahraniční humanitární pomoci a v podporování základních lidských práv a svobod. Jde o neziskovou organizaci, která ročně pomůže 55 000 lidem v nouzi na jižní Moravě a Vysočině.

Microsoft Dynamics 365 pro Diecézní charitu Brno

V neziskové organizaci Diecézní charita Brno jsme implementovali řešení na platformě Microsoft Dynamics 365 a propojili jsme ho s Microsoft Office 365, který byl již ve společnosti nasazen. CRM řešení v cloudu sjednotilo data o dárcích, partnerech, dobrovolnících, aktivitách a projektech do jednoho systému. Díky tomu získalo vedení organizace přehled o činnosti jednotlivých oblastních jednotek a o organizaci jako celku.

 

Díky CRM řešení získala Diecézní charita Brno tyto benefity:

  • centralizovaný systém pro správu dat své organizace;
  • Možnost sledování fundraiserských příležitostí (od vzniku leadu, přes příležitosti až po uzavření dárcovské smlouvy);
  • evidenci kontaktní historie a aktivit spojených s dárcovstvím;
  • vizuální pohled na data ve formě grafů a dashboardů;
  • díky řešení v cloudu bezpečný přístup k údajům odkudkoliv a z jakéhokoliv zařízení;
  • možnost v budoucnu využít Word šablon s automatickým předvyplněním dat;
  • potenciál do budoucna řídit marketingové kampaně s možností plánování a přípravy marketingových akcí;
  • systém je připravený k integraci na systémy třetích stran a dalšího rozvoje.
Stáhnout případovou studii (pdf)