Reference

Finančná správa logo

Finanční zpráva Slovenská republika vznikla 1. ledna 2012 sloučením celní správy a daňové správy. Hlavním posláním Finanční správy ČR je efektivním výběrem a správou cel a daní naplňovat příjmovou část státního rozpočtu ČR a rozpočtu Evropské unie, ochrana ekonomických zájmů státu a ochrana výdajové části státního rozpočtu ČR. Našim zákazníkům je od roku 2013 prostřednictvím partnerského integrátoru.

Portal Finanční správy Slovenské republiky

Začátek projektu: leden 2014

Délka projektu: 9 měsíců

Finanční správa vznikla 1. ledna 2012 sloučením celní správy a daňové správy.
Začátkem roku 2014 vstoupila v platnost povinnost podávat daňová přiznání pro poplatníky DPH výlučně elektronicky. Tím vznikla potřeba vytvoření samostatného portálu, který by efektivně nahradil IT řešení dvou doposud nezávislých institucí.

Pro koncového zákazníka, Finanční ředitelství SR, jsme vyvíjeli portál www.financnasprava.sk, který slučoval dva doposud samostatně existující portály: portál daňové správy (drsr.sk) a portál celní správy (colnasprava.sk).
Cílem projektu bylo vytvořit jednotné komunikační rozhraní, sjednotit řešení vůči původnímu stavu a ulehčit užívání služeb poskytovaných Finanční správou vůči externímu prostředí a to všechno přesně do termínu stanoveného zákonem.

Přinesli jsme následující benefity:

  • Portál financnasprava.sk je prvním plnohodnotným portálem jak pro celní, tak pro daňovou část.
  • Navigace portálu je přizpůsobená požadavkům návštěvníka, což výrazně zjednodušuje orientaci na stránce.
  • Přinesli jsme transparentnost.
  • Komunikace daňového úřadu a občana probíhá elektronicky, čímž se výrazně omezil osobní styk zaměstnanců Finanční správy a občanů. Řešení šetří čas i peníze daňových poplatníků.
Stáhněte si případovou studii