Reference

 

Hlavní město Bratislava spadá pod Magistrát hlavního města SR, který je výkonným orgánem zastupitelstva a primátora. Zabývá se odbornými, administrativními a organizačními pracemi, které jsou spojeny s plněním úkolů městských orgánů.

 

Dopravní podnik Bratislava, akciová společnost je jediným poskytovatelem MHD na území města Bratislava. Kromě linek MHD provozuje příměstské linky a pravidelné mezinárodní autobusové linky. DPB zastřešuje trolejbusovou, autobusovou a tramvajovou dopravu.

Webové portály pro Hlavní město SR a Dopravní podnik Bratislava

V květnu tohoto roku jsme spustili do ostrého provozu nové webové portály pro Hlavní město SR Bratislava a Dopravní podnik Bratislava. Jelikož původní webové sídla bratislava.skdpb.sk nevyhovovaly jejich uživatelům, magistrát se rozhodl pro změnu. V rámci projektu jsme dodali dva samostatné portály s jednotným designem. Řešení všem uživatelům těchto webových portálů přineslo:

  • uživatelsky přívětivý CMS systém postavený na moderních technologiích,
  • responzivní design pro přístup k informacím přes mobilní zařízení,
  • urychlení vyhledávání informací zjednodušením struktury webových sídel,
  • rychlou aktualizaci informací na obou webových portálech v rámci jednoho CMS systému a eliminace potřeby vícenásobného zadávání dat,
  • webové sídla integrované na systémy třetích stran, které se interně používají a navzájem spolu komunikují,
  • nasazení platformy pro další vývoj a zlepšování poskytování služeb občanům a podnikatelům,
  • neustálou dostupnost a bezpečnost dat provozováním řešení v cloudu.

Primárním účelem webových sídel bratislava.sk a dpb.sk je informovat občany hlavního města se všemi důležitými informacemi, které se týkají dopravní situaci a událostí ve městě Bratislava. 

Stáhněte si případovou studii (pdf)