Reference

millennium referencia JRK Waste Management

JRK Waste Management, jako dodavatel komplexních špičkových technologií a produktů pro samosprávy, poskytuje inovativní řešení pro zlepšení odpadového hospodářství a podporuje předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů. Spolupracuje s více než 450 obcemi na Slovensku, v České republice a Maďarsku.

Mobilní aplikace pro evidenci odpadů

Dodání projektu: prosinec 2016

Našemu novému zákazníkovi jsme dodali mobilní aplikaci na evidenci odpadů na úrovni domácností, kterou jsme přímo v terénu pilotně testovali i spolu se zástupci společnosti. Jedná se o vůbec první aplikaci svého druhu na Slovensku, jejíž využívání by přineslo občanům i obcím pozitivní změny nejen ekologického charakteru, ale i ekonomického.

Nejvýznamnější přínosy mobilní aplikace:

  • zaznamenává a monitoruje množství vyprodukovaného odpadu za jednotlivé domácnosti;
  • poskytuje informace o míře třídění odpadu a motivuje k vyšší kvalitě třídění;
  • poskytuje reálné číselné statistiky, které pomáhají obcím při rozhodování;
  • vede k finanční úspora pro občany, v podobě snížení poplatků za odpady;
  • zvyšuje zájem občanů o životní prostředí;
  • obce se při lepším nakládání s odpady vyhnou potřebě doplácet za obyvatel.