Reference

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR logo

Ministerstvo školství, vědy, výzkumu a sportu Slovenské republiky je ústředním orgánem státní správy pro základní, střední a vysoké školy, jakož i pro školní zařízení, celoživotní vzdělávání, vědu a techniku, a pro státní péči o mládež a sport. Klientem společnosti Millennium je od roku 2009.

Ediční portál pro management prodeje učebnic pro školy

Začátek projektu: listopad 2009

Ministerstvo využívá ediční portál jako hlavní komunikační nástroj pro informování odborné veřejnosti o vyhlašovaných konkurzech na materiální didaktické pomůcky. Portál slouží rovněž k přijímání objednávek na učebnice ze strany škol a pomáhá řídícím pracovníkům ve školství orientovat v ediční politice ministerstva. Řešení se nachází na adrese https://edicnyportal.iedu.sk.