Reference

MZČR Ministerství zdravotnictví České republiky

Ministerstvo zdravotnictví České republiky je ústředním orgánem státní správy pro zdravotnické služby, ochranu veřejného zdraví, zdravotnickou vědeckovýzkumnou činnost. Pro poskytovatele zdravotních služeb je v přímé řídící působnosti. Zásady činnosti ministerstva jsou stanovené v § 10 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČSR. Naše spolupráce s ministerstvem začala v roce 2013 prostřednictvím integrátora ICZ.

Registr pitné vody

Začátek projektu: březen 2014

Účelem Registru pitné vody (PiVo) je sběr, evidence a vyhodnocování kvality vzorků vody. Do rejstříku vstupuje množství organizací, státních i soukromých, fyzických i právnických osob. Cílem projektu byla modernizace již existujícího informačního systému, který vytváří společné kontaktní místo pro všechny vstupující osoby.

10 měsíců trvající projekt jsme úspěšně ukončili na konci února 2014. Během projektu jsme využili znalost JTP (tzv. Jednotná technologické platforma, dodávaná integrátorům), Microsoft .NET a MSSQL Server 2008 R2.

Stáhněte si případovou studii (pdf)