Reference

Octigon logo

Společnost Octigon poskytuje kvalifikované konzultační služby a rozsáhlé know-how v oblasti grantového poradenství při získávání prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie a v oblasti veřejných zakázek zadavatelem i uchazečem ve veřejných zakázkách.Našim klientům je od roku 2014.


Aplikace pro vytváření výkazů

Vzhledem k zaměření společnosti na různé grantové a strukturální projekty má Octigon vůči kontrolním orgánům povinnost evidovat a vykazovat časový fond lidí pracujících na jednotlivých projektech. Evidenci zasílá na pravidelné bázi ve formě výkazů kontrolnímu orgánu, přičemž tyto výkazy musí být v předepsané formě.

Nový informační systém pro evidenci výkazů ve formě aplikace jsme postavili na stávající platformě SharePointu 2013 Online od společnosti Microsoft. Ten byl součástí nové platformyOffice 365, na kterou společnost Octigon prošla těsně před zahájením projektu.

Aplikace pro vytváření výkazů přinesla společnosti Octigon nasledovní benefity:

  • implementací systému pro evidenci a výkaznictví časového fondu projektových manažerů došlo ke snížení manuální pracnosti, díky čemuž mohou koordinátoři projektů věnovat podstatnou část svého času koordinační, produktivní práci;
  • eliminovali jsme potřebný čas na manuální kontrolu správnosti výkazů;
  • díky komplexnímu pohledu na projekty získal klient lepší přehlednost při práci;
  • evidenční systém přinesl vyšší efektivitu a jednoduchost v práci s výkazy;
  • snížilo se riziko chyb, které manuálně vyplňování výkazů s sebou přináší.
Stáhněte si případovou studii