Reference

PGRLF logo

Podpůrný a garanční Rolničky a lesnický fond (PGRLF) je jedním ze základních pilířů dotační politiky Ministerstva zemědělství České republiky (www.mze.cz). Patří mezi nejefektivnější nástroje českého zemědělství v rámci národní podpory.
PGRLF byl založený na základě usnesení vlády České republiky č. 337 ze dne 23. 6. 1993 a řídí se zákonem č. 252/1997 Sb., O zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. Fond je akciová společnost ve 100% vlastnictví České republiky. Práva akcionáře vykonává Ministerstvo zemědělství ČR. Do roku 2012 umožnil fond českým zemědělcům čerpat úvěry ve výši 141 miliard Kč. Naše spolupráce s fondem začala v roce 2013 prostřednictvím integrátora ICZ.

Správa systému na management dotací

Začátek projektu: srpen 2013

Předmětem projektu je provoz a údržba řešení pro správu dotací fondu. Řešení je postaveno na platformě Microsoft Dynamics 2013.