Portus Praha, z. ú.

Zaškolení uživatelů systému je důležitým krokem na cestě k dosažení cílů

Aplikované řešení
CRM řešení

Informace o zákazníkovi

Portus Praha, z. ú. je obecně prospěšná společnost se sídlem v České republice, jejímž hlavním posláním je napomáhat, aby lidé s mentálním postižením nebyli vyloučeni z naší společnosti. Prostřednictvím svých projektů je podporuje a pomáhá jim důstojně bydlet, pracovat a rozvíjet se bez rozdílu vůči zbytku společnosti. V rámci své činnosti organizuje nadační akce, školení, vzdělávací kurzy či výrobu dárkových předmětů a tzv. "Dobrot s příběhem". Mezi nejznámější aktivity Portus Praha patří "Cihla" - celostátní benefiční sbírková a osvětová kampaň.

„Zavedení CRM do Portusu jsme plánovali téměř rok a spolupráce s Millennium nás rychle posunula k cíli. Byli jsme nadšeni, protože během velmi krátké doby nám přizpůsobili systém na míru a připravili školení pro celou organizaci. Nyní se můžeme o naše klienty i dárce starat lépe."
Gabriela Štěpánková
PR manažerka, Portus Praha, z. ú.

S čím jsme zákazníkovi pomohli?

Každodenní realizace dobročinných projektů organizace Portus Praha vyžadovala vysokou míru koordinačního úsilí, jakož i existenci CRM systému pro evidenci a efektivní řízení jejích aktivit.

V září 2017 se na nás Portus Praha obrátil s prosbou o pro bono činnost – zaškolení jejich zaměstnanců do Dynamics CRM a o případnou customizaci systému. Nakolik nám byly aktivity organizace sympatické, neváhali jsme ani chvíli a okamžitě jsme se pustili do této spolupráce.

Po počáteční analýze se potvrdilo, že nasazené CRM řešení, které nebylo přizpůsobeno potřebám organizace, neumožňovalo využít plný potenciál práce se systémem a všechny jeho výhody.

V rámci customizace řešení jsme implementovali následné zásadní změny v CRM:

  • Stávající entitu „Account“ jsme rozdělili na právnické a fyzické osoby.
  • Na entitě „Account““ se zaznamenávají standardní aktivity, kontaktní osoby, kontaktní informace (adresy, telefonní a emailové kontakty), které se zobrazují jen vybraným uživatelům na základě nastavených bezpečnostních pravidel;
  • Při entitě „Account“ jsme zavedli evidenci různých kategorií příspěvků, např. z nadačních akcí, dobrovolných darů, školení, vzdělávacích kurzů, dárkových předmětů, objednaných „dobrot s příběhem“ apod .;
  • Pro každou výše zmíněnou kategorii příspěvků jsme vytvořili samostatnou entitu s vlastními atributy;
  • Umožnili jsme evidovat „Zájemce“ (Leads), z nichž je následně možné vytvořit „Contacts“ (jednotlivé kontakty) či „Account“ (právnické a fyzické osoby) na základě vytvořeného obchodního procesu;
  • Výrazně jsme zjednodušili formulář marketingových kampaní;
  • Vytvořili jsme role pro uživatele tak, aby každý uživatel disponoval přístupem pouze k těm subjektům a záznamem, se kterými pracuje. To zajistilo nejen vyšší bezpečnost práce s daty, ale především lepší přehlednost potřebných informací.

Po úspěšné customizaci na základě požadavků klienta proběhlo dvoudenní školení, během kterého se uživatelům CRM řešení z organizace Portus Praha vysvětlilo, jak pracovat v nově navrženém systému.

Důležitá fakta

Zaškolení uživatelů zlepšuje práci se systémem
Přizpůsobení systému pro potřeby zákazníka
Kontaktujte nás

Pokud máte otázky nebo zájem o některé z našich řešení

Tato stránka používá cookies

Soubory cookie používáme pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránek, pro poskytování funkcí sociálních médií a pro vylepšení a přizpůsobení obsahu a reklam. Více o cookies

Používáte zastaralý prohlížeč. Můžete si jej aktualizovat na této stránce.