Reference

Portus Praha - Millennium referencia

Portus Praha, z. ú. je obecně prospěšná společnost se sídlem v České republice, jejímž hlavním posláním je napomáhat, aby lidé s mentálním postižením nebyli vyloučeni z naší společnosti. Prostřednictvím svých projektů je podporuje a pomáhá jim důstojně bydlet, pracovat a rozvíjet se bez rozdílu vůči zbytku společnosti. V rámci své činnosti organizuje nadační akce, školení, vzdělávací kurzy či výrobu dárkových předmětů a tzv. „dobrot s příběhem“. K nejznámějším aktivitám Portus Praha patří „Cihla“, celostátní benefiční sbírková a osvětová kampaň.

CRM customizace a zaškolení užívatelů

Každodenní realizace dobročinných projektů organizace Portus Praha vyžadovala vysokou míru koordinačního úsilí i existenci CRM systému pro evidenci a efektivní řízení jejích aktivit. Z tohoto důvodu se na nás v září 2017 Portus Praha obrátil s prosbou o pro bono pomoc-přizpůsobení systému Dynamics CRM (ten si organizace v průběhu roku implementovala in-house, bez jakékoliv customizace) a následně o zaškolení uživatelů systému.

Počáteční analýza prokázala, že organizací nasazené a jejím potřebám nepřizpůsobené CRM řešení neumožňovalo využít plný potenciál práce s CRM systémem a všechny jeho výhody. Na jejím základě jsme realizovali customizaci řešení Microsoft Dynamics CRM tak, aby umožňovala evidenci právnických, tak fyzických osob, kontaktních informací, aktivit organizace či její dobročinných příspěvků. Rovněž jsme pro organizaci zavedli evidenci různých kategorií příspěvků (např. z nadačních akcí, dobrovolných darů, školení, vzdělávacích kurzů, prodeje předmětů a pod.) a pro každou z těchto kategorií jsme vytvořili samostatnou entitu s vlastními atributy pro jejich efektivnější správu. Po úspěšné customizaci na základě požadavků klienta proběhlo dvoudenní školení, během kterého se uživatelům CRM řešení z organizace Portus Praha vysvětlilo, jak pracovat v nově navrženém systému.