Protimonopolný úrad Slovenskej republiky

Pomáháme státu během koronakrize lépe řídit žádosti o minimální pomoc

Aplikované řešení
Portálové řešení

Informace o zákazníkovi

Protimonopolní úřad Slovenské republiky je nezávislý ústřední orgán státní správy Slovenské republiky pro ochranu hospodářské soutěže a koordinaci státní podpory. Úřad zasahuje v případech kartelů, zneužití dominantního postavení, vertikálních dohod, kontroluje koncentrace, které splňují kritéria oznamování a posuzuje jednání orgánů státní správy a samosprávy v případě, že se dopustí omezení soutěže, a také zabezpečuje ochranu hospodářské soutěže v oblasti státní podpory. Protimonopolní úřad SR aplikuje kromě slovenského i evropské soutěžní právo. V rámci Evropské sítě pro hospodářskou soutěž (ECN) plní úkoly, které vyplývají SR z členství v Evropské unii.

S čím jsme zákazníkovi pomohli?

V době krize, kterou s sebou přinesla pandemie koronaviru, občané Slovenské republiky více než jindy ocení bezprostřední finanční pomoc státu v rámci jeho podpůrných schémat. Management schémat finanční pomoci není úplně triviální mechanismus a vyžaduje podporu informačního systému.

Takový systém jsme vytvořili v roce 2014 pro Ministerstvo financí SR a nazývá se Informační systém pro evidenci a monitorování pomoci (IS SEMP). Později řízení celé agendy přešlo pod Protimonopolní úřad SR. Díky IS SEMP mají jednotlivé orgány státní správy a veřejnost k dispozici potřebné nástroje k poskytování státní podpory.

Jelikož Protimonopolní úřad SR je na základě zákona koordinátorem pomoci, práce s informačním systémem IS SEMP patří k denní agendě jeho zaměstnanců. Díky tomuto řešení, které plně podporuje digitální transformaci, se výrazně zefektivnil proces vyřizování žádostí o minimální pomoc.

IS SEMP plní funkci centrálního registru v souladu se zákonem o státní podpory. Obsahuje údaje o poskytnuté státní podpoře a minimální pomoci ve Slovenské republice. Přístup do tohoto systému mají kromě koordinátora i poskytovatelé pomoci, resp. vykonavatelé schémat, a veřejnost.

Uživatelský a funkční rozvoj řešení IS SEMP přinesl:

 • snížení administrativní zátěže pracovníků Protimonopolního úřadu;
 • možnost provést úpravy, deaktivovat a rušit případy minimální pomoci pro poskytovatele minimální pomoci v SEMP Secure portálu;
 • aktualizaci vzorců pro výpočet finančního stropu podle platných podmínek a zákonů;
 • pravidelnou aktualizaci propočtů finančních stropů pro organizace.

Díky dodanému řešení splňuje Protimonopolní úřad SR legislativní požadavky, v rámci kterých je stát podle nařízení Evropské unie od roku 2016 povinen udržovat registr státní podpory a minimální pomoci a jeho informace následně zpřístupňovat veřejnosti na internetu.

Důležitá fakta

Nástroj pro poskytování státní podpory
Snížení „papírové“ zátěže
Nonstop přístup k důležitým informacím

Zaměstnanci Úřadu práce, sociálních věcí a rodiny (ÚPRSVaR) měli každý měsíc povinnost manuálně zaznamenávat přes 1 000 záznamů o příjemcích a jednotlivých případech poskytnuté pomoci do vlastního informačního systému. Tuto jistou povinnost však měli i vůči MF SR, kdy bylo potřeba zapisovat tytéž informace i do systému pro sledování státní a minimální podpory.

 • S cílem ulehčit pracovníkům od duplicitního manuálního zadávání dat do obou systémů a současně zvýšit kvalitu a dostupnost údajů se MF SR rozhodlo automatizovaně propojit informační systém IS SEMP se systémem Centrální správy referenčních údajů (CSRÚ).
 • Jako centrální komunikační bod veřejné správy je CSRÚ integrovaná napříč ostatními státními informačními systémy. Veškeré údaje, které se zadávají do systému používaného zaměstnanci ÚPSVaR, jsou díky systémové integraci automaticky ukládány i do IS SEMP.
 • Řešení přispívá k vyšší kvalitě dat, jejich konsolidaci a kontextové propojení. Stejně tak osvobozuje zaměstnance ÚPSVaR od nadbytečné administrativní zátěže eliminováním potřeby duplicitního zaznamenávání údajů.

IS SEMP je komplexním řešením pro správu a monitorování minimální a státní podpory. Jeho implementací jsme veřejnosti zpřístupnili informace o poskytované pomoci prostřednictvím webového portálu, díky čemuž jsou zainteresované osoby v reálném čase informovány o průběhu jejího poskytování. Řešení zároveň zvyšuje efektivnost kontrolních mechanismů nad celým procesem.

Nasazením informačního systému jsme mimo jiné zajistili:

 • snížení chybovosti ve výkazech při čerpání pomoci;
 • zefektivnění práce státních zaměstnanců;
 • zautomatizování některých dosud manuálně prováděných aktivit (např. sledování stropu minimální pomoci a jeho manuální zpracování);
 • úsporu nákladů na zpracování žádostí o poskytnuté pomoci;
 • celkový přehled o čerpané pomoci a aktivitách díky možnosti reportingu;
 • migraci existujících dat do nově vytvořeného systému SEMP a jeho integraci s jinými systémy.

Díky námi dodanému systému dokázalo MF SR splnit legislavivní požadavky, kdy je stát podle nařízení Evropské unie od roku 2016 povinen udržovat registr státní podpory a jeho informace následně zpřístupňovat veřejnosti na internetu. Projekt jsme dodali v březnu 2014.

Kontaktujte nás

Pokud máte otázky nebo zájem o některé z našich řešení

Tato stránka používá cookies

Soubory cookie používáme pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránek, pro poskytování funkcí sociálních médií a pro vylepšení a přizpůsobení obsahu a reklam. Více o cookies

Používáte zastaralý prohlížeč. Můžete si jej aktualizovat na této stránce.