Kontaktujte nás

Pomáháme státu během koronakrize lépe řídit žádosti o minimální pomoc

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky

Pomáháme státu během koronakrize lépe řídit žádosti o minimální pomoc

Aplikované řešení
Portálové řešení

Informace o zákazníkovi

Protimonopolní úřad Slovenské republiky je nezávislý ústřední orgán státní správy Slovenské republiky pro ochranu hospodářské soutěže a koordinaci státní podpory. Úřad zasahuje v případech kartelů, zneužití dominantního postavení, vertikálních dohod, kontroluje koncentrace, které splňují kritéria oznamování a posuzuje jednání orgánů státní správy a samosprávy v případě, že se dopustí omezení soutěže, a také zabezpečuje ochranu hospodářské soutěže v oblasti státní podpory. Protimonopolní úřad SR aplikuje kromě slovenského i evropské soutěžní právo. V rámci Evropské sítě pro hospodářskou soutěž (ECN) plní úkoly, které vyplývají SR z členství v Evropské unii.

S čím jsme zákazníkovi pomohli?

V době krize, kterou s sebou přinesla pandemie koronaviru, občané Slovenské republiky více než jindy ocení bezprostřední finanční pomoc státu v rámci jeho podpůrných schémat. Management schémat finanční pomoci není úplně triviální mechanismus a vyžaduje podporu informačního systému.

Takový systém jsme vytvořili v roce 2014 pro Ministerstvo financí SR a nazývá se Informační systém pro evidenci a monitorování pomoci (IS SEMP). Později řízení celé agendy přešlo pod Protimonopolní úřad SR. Díky IS SEMP mají jednotlivé orgány státní správy a veřejnost k dispozici potřebné nástroje k poskytování státní podpory.

Jelikož Protimonopolní úřad SR je na základě zákona koordinátorem pomoci, práce s informačním systémem IS SEMP patří k denní agendě jeho zaměstnanců. Díky tomuto řešení, které plně podporuje digitální transformaci, se výrazně zefektivnil proces vyřizování žádostí o minimální pomoc.

IS SEMP plní funkci centrálního registru v souladu se zákonem o státní podpory. Obsahuje údaje o poskytnuté státní podpoře a minimální pomoci ve Slovenské republice. Přístup do tohoto systému mají kromě koordinátora i poskytovatelé pomoci, resp. vykonavatelé schémat, a veřejnost.

Uživatelský a funkční rozvoj řešení IS SEMP přinesl:

  • snížení administrativní zátěže pracovníků Protimonopolního úřadu;
  • možnost provést úpravy, deaktivovat a rušit případy minimální pomoci pro poskytovatele minimální pomoci v SEMP Secure portálu;
  • aktualizaci vzorců pro výpočet finančního stropu podle platných podmínek a zákonů;
  • pravidelnou aktualizaci propočtů finančních stropů pro organizace.

Díky dodanému řešení splňuje Protimonopolní úřad SR legislativní požadavky, v rámci kterých je stát podle nařízení Evropské unie od roku 2016 povinen udržovat registr státní podpory a minimální pomoci a jeho informace následně zpřístupňovat veřejnosti na internetu.

Důležitá fakta

Nástroj pro poskytování státní podpory
Snížení „papírové“ zátěže
Nonstop přístup k důležitým informacím
Kontaktujte nás

Pokud máte otázky nebo zájem o některé z našich řešení

Používáte zastaralý prohlížeč. Můžete si jej aktualizovat na této stránce.