Reference

s IT Solutions SK logo

Společnost s IT Solutions SK, bývalý SporDat, vznikla v březnu 2002 delimitací ze společnosti ASSET Soft a převzala od ní část aktivit, spojených s oblastí tvorby informačních systémů. Hlavní činností společnosti je poskytování služeb týkajících se vývoje, realizace a údržby bankovních informačních systémů Slovenskej sporiteľne a České spořitelny. Obě banky, stejně jako společnost s IT Solutions SK, jsou členy skupiny ERSTE Bank. Naším klientem je společnost od roku 2010.

Spolupráce na vývoji bankovního informačního systému

Naše společnost spolupracuje na vývoji interního informačního systému, primárně určeného pro Slovenskú sporiteľnu, ale i další banky skupiny Erste. Vývoj je realizován na platformě Finantix.