Reference

SARIO - Millennium referencia

Slovenská agentura pro rozvoj investic a obchodu (SARIO) je příspěvkovou organizací Ministerstva hospodářství Slovenské republiky financovaná ze zdrojů státního rozpočtu, jejímž hlavním cílem je transformovat Slovenskou republiku na technologicko-inovační talentové byznys centrum Evropy prostřednictvím partnerství s firmami svažujícími investování ve střední Evropě.

Mobilní CRM řešení

Zaměstnanci odboru zahraničního obchodu ve společnosti SARIO pracují při realizaci podpory investičních projektů s velkým množstvím informací, které je nezbytné evidovat a dále zpracovávat. Doposud využívali na výkon těchto činností custom webovou aplikaci, která však postupem času zastarávala a už nadále nepřinášela reálně přínosy směřující k nárůstu produktivity zaměstnanců. S cílem vyměnit existující aplikaci za modernější a uživatelsky přívětivější se agentura SARIO obrátila na naši společnost.

Na základě analýzy požadavků se společnost díky našim doporučením rozhodla využít pro své potřeby platformu Resco Mobile CRM. Její implementací jsme společnosti SARIO dodali moderní evidenční systém, který slouží zaměstnancům k zaznamenávání kontaktů, projektů, setkání, akcí či informací k partnerským zemím a společnostem či flexibilní CRM řešení, které mohou zaměstnanci využívat na efektivnější správu obchodních případů. Mobilní CRM řešení přineslo uživatelům nejen intuitivní prostředí zjednodušující každodenní práci zaměstnanců se systémem, ale i jednotné úložiště všech informací, zefektivnění vyhledávání záznamů a potřebných informací či přehledný reporting nad uskutečněnými aktivitami a projekty.