Kontaktujte nás

Uživatelsky přívětivá aplikace přinesla efektivnější zpracování projektů a zlepšila motivaci zaměstnanců

SARIO

Uživatelsky přívětivá aplikace přinesla efektivnější zpracování projektů a zlepšila motivaci zaměstnanců

Aplikované řešení
CRM řešení

Informace o zákazníkovi

Slovenská agentura pro rozvoj investic a obchodu (SARIO) je příspěvkovou organizací Ministerstva hospodářství Slovenské republiky financovanou ze zdrojů státního rozpočtu, jejímž hlavním cílem je transformovat Slovenské republice technologicko-inovační talentové byznys centrum Evropy prostřednictvím partnerství s firmami zvažujícími investování ve střední Evropě.

S čím jsme zákazníkovi pomohli?

Zaměstnanci odboru zahraničního obchodu ve společnosti SARIO pracují při realizaci podpory investičních projektů s velkým množstvím informací, které je nezbytné evidovat a dále zpracovávat. Doposud využívali na výkon těchto činností custom webovou aplikaci, která však postupem času zastarávala a již nadále nepřinášela reálně přínosy směřující k nárůstu produktivity zaměstnanců. S cílem vyměnit stávající aplikaci za modernější a uživatelsky přívětivější se agentura SARIO obrátila na naši společnost.

Na základě analýzy požadavků se společnost na základě našich doporučení rozhodla využít pro své potřeby platformu Resco Mobile CRM. Její implementací jsme společnosti SARIO dodali moderní evidenční systém, který slouží zaměstnancům k zaznamenávání kontaktů, projektů, setkání, akcí či informací k partnerským zemím a společnostem a flexibilní CRM řešení, které mohou zaměstnanci využívat na efektivnější správu obchodních případů.

Implementace mobilního CRM řešení přinesla agentuře SARIO mnohé benefity:

  • Uživatelsky intuitivní prostředí – zjednodušuje práci zaměstnanců se systémem;
  • Jednotné úložiště informací – všechny informace jsou uloženy na jednom místě a navzájem propojeny;
  • Rychlé vyhledávání záznamů – zaměstnanci si umí jednoduše vyhledat všechny potřebné informace;
  • Jednoduchou přizpůsobitelnost – po zaškolení si samotní uživatelé dokáží upravovat a přizpůsobovat aplikaci podle vlastních představ a potřeb a realizovat drobné úpravy prostřednictvím intuitivního nástroje WoodFort;
  • Přehledný reporting – zaměstnanci a management získají dokonalý přehled o realizovaných projektech s kompletní evidencí.

Důležitá fakta

Projekt byl realizován v průběhu jednoho měsíce
Modulární řešení, které lze snadno přizpůsobit
Kdykoliv dostupný z jakéhokoli zařízení
Kontaktujte nás

Pokud máte otázky nebo zájem o některé z našich řešení

Používáte zastaralý prohlížeč. Můžete si jej aktualizovat na této stránce.