Reference

Sberbank CZ působí na českém trhu od roku 1993, od začátku ledna 1997 funguje jako samostatná akciová společnost. Služby Sberbank CZ využívá téměř 125-tisíc aktivních klientů v České republice. Majoritním vlastníkem banky je Sberbank Europe AG se sídlem ve Vídni. Sberbank CZ je součástí největší a nejrychleji se rozvíjející bankovní skupiny na světě, která působí v 22 zemích světa.

Proof of Concept pre Sberbank CZ

Pro Sberbank CZ, akciovou společnost, jsme realizovali v roce 2017 rozsáhlou analýzu a Proof of Concept (PoC) k nasazení CRM řešení. Šlo o hloubkové analyzování prostředí, byznys požadavků, IT infrastruktury, systémových integrací či nákladů na řešení a vypracování implementačního návrhu. Na analýze jsme spolupracovali s naším partnerem, společností Unicorn Systems, a. s.

Hlavním požadavkem banky bylo implementace řešení, které:

  • zefektivní a zmodernizuje obchodní a prodejní procesy,
  • zlepší péči o zákazníky a zvýší možnosti prodeje s využitím moderních technologií,
  • zajistí integraci na systémy třetích stran a bude uživatelsky přívětivé,
  • propojením všech informací do jednoho systému zvýší rychlost obsluhy klientů banky.

Realizovaný PoC prokázal přínosy implementace. Banka získala uživatelsky přívětivé CRM řešení a další výhody:

  • 360-stupňový pohled na existující i potenciální zákazníky,
  • přehled o obchodních aktivitách,
  • nástroj pro efektivní přípravu k setkání s klienty,
  • přehlednější a cílenější řízení follow-up aktivit.
Nativní reporting nad platformou Microsoft Dynamics 365 poskytl manažerský přehled o obchodních aktivitách prodejců či poboček a o úspěšnosti prodeje produktů. Na základě studií si Sberbank zvolila platformu Microsoft Dynamics 365, a tedy řešení v cloudu a v nejaktuálnější dostupnou verzí.