Reference

Slovak Telekom logo

Společnost Slovak Telekom je největší slovenský multimediální operátor, poskytující komplexní portfolio datových a hlasových služeb. Slovak Telekom je vlastníkem společnosti Zoznam, Zoznam Mobile, Telekom Sec a PosAm. Je součástí nadnárodní skupiny firem Deutsche Telekom Group, jejímž majoritním akcionářem je společnost Deutsche Telekom AG. Akcionářskou strukturu dále tvoří Ministerstvo hospodářství Slovenské republiky a Fond národného majetku. Našim klientem je Slovak Telekom od roku 2003.

Internetová prezentace společnosti

Internetová prezentace splňuje funkci marketingového nástroje a slouží k přímé podpoře služeb. Z tohoto důvodu je celková struktura rozdělená na tři segmenty podle definovaných cílových skupin. Vzhledem k velkému množství služeb, nabízených jednotlivým cílovým skupinám, byla stanovena koncepce a workflow správy obsahu. Arnia CMS byl upravená tak, aby administrace obsahu umožnila k jednotlivým dokumentům přiřazovat vybraný segment. Management dokumentů v klíčové části prezentace je časově nenáročný a intuitivní. V rámci Arnia CMS bylo implementováno velké množství zákaznických modulů. Internetové prezentace najdete na adrese http://www.tcom.sk nebo http://www.slovaktelekom.sk.