Reference

Slovenská záručná a rozvojová banka logo

Slovenská záruční a rozvojová banka zahájila svou činnost v roce 1991 a od tohoto roku poskytuje záruční, příspěvkové a úvěrové programy, konzultační činnost a finanční zprostředkování. Jediným akcionářem banky je Ministerstvo financí Slovenské republiky. Své služby poskytuje v 11 regionálních zastoupeních v rámci Slovenska. Banka je naším klientem od roku 2004.

Internetová prezentace banky

Webová stránka SZRB je postavena na systému řízení obsahu Arnia CMS, vyvinutého naší společností. Vylepšené komunikační řešení umožňuje aktivní vytváření a prohlubování kontaktů s potenciálními, jakož i současnými klienty společnosti. Internetová prezentace klade velký důraz na přehlednost, intuitivní ovládání a tvorbu logických navigačních cest k relevantním informacím pro návštěvníka stránky. Řešení se nachází na adrese http://www.szrb.sk.