Reference

SHMU logo

Slovenský hydrometeorologický ústav je odbornou organizací, vykonávající hydrologickou a meteorologickou službu na národní i mezinárodní úrovni. Ústav je od roku 2000 příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí SR. Našim klientům se stal v roce 2010.

Zaměstnanecký portál

Začátek projektu: říjen 2010

Zaměstnanecký portál je místem integrace velkého množství informací a služeb, určených pro zaměstnance ústavu. Aplikace má vlastní systém přístupových práv, kde se rozlišují privátní skupiny jednotlivých úseků a oddělení. Velkým benefitem je soustředění všech důležitých informací, dokumentů, odkazů na externí aplikace, nezbytných pro každého zaměstnance, na jedno centrální úložiště. Součástí řešení je Document Management System, postavený na technologii Microsoft Sharepoint, kde je zajištěna organizace workflow procesu, vytváření a správy všech dokumentů organizace. Systém řízení obsahu je realizován pomocí Arnia CMS tak, aby zajistil snadnou a maximálně efektivní správu obsahu intranetu.