Reference

Státní úrad inspekce práce logo

Státní úřad inspekce práce je orgán státní správy České republiky, jehož hlavním úkolem je kontrola dodržování povinností plynoucích z pracovněprávních předpisů, včetně předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.Státní úřad inspekce práce je řízený Ministerstvem práce a sociálních věci České republiky. Kromě kontrol patří k základním úkolům úřadu poradentství, konzultační a osvětová činnost. Činnost úřadu se řídí zákonem č. 251/2005 Sb., O inspekci práce. Naše spolupráce s úřadem začala v roce 2012 prostřednictvím integrátora.

Kontrolórsky systém

Začátek projektu: květen 2013

Cílem projektu bylo vytvořit platformu, která by usnadnila práci pracovníkům inspektorátu práce při kontrolních činnostech. Dílo bylo realizováno na technologii Microsoft Dynamics CRM 2011.