Reference

VÚB Asset Management logo

VÚB Asset Management, správcovská společnost, je 100% dceřinou společností Všeobecnej úverovej banky. V roce 2000 získala povolení na činnost a správu podílových fondů. Předmětem činnosti správcovské společnosti je shromažďovat peněžní prostředky od veřejnosti, vytvářet a spravovat podílové fondy. Společnost v současnosti spravuje osm otevřených podílových fondů a dva privátní. Společnost je členem Asociace správcovských společností. Depozitářem podílových fondů je Všeobecná úverová banka. Naším zákazníkem je od roku 2005.

Internetová prezentace správcovské společnosti

Začátek projektu: březen 2008

Moderní design webové stránky byl navržen v souladu s korporátním designem celé finanční skupiny VÚB. Internetová prezentace slouží jako zdroj informací pro klienty správcovské společnosti. Návštěvníci získají informace o výkonnosti jednotlivých podílových fondů, které jsou aktualizované na denní bázi. Portál je postaven na CMS Arnia. Řešení se nachází na adrese http://www.vubam.sk. http://www.vubam.sk.