Idea Management

Idea Management - řešení pro řízení inovací

Inovátorské podnikatelské subjekty si často kladou za cíl změnit standardní způsob myšlení a práce, přičemž své zaměstnance navádějí na kreativní, tzv. "out of box" myšlení a aktivní účast na rozvoji společnosti. Stále více společností si uvědomuje význam svých vlastních zaměstnanců jako největších odborníků v dané oblasti a jejich nápady považuje za neocenitelný zdroj inspirace pro svůj budoucí růst. Předním tématem moderních společností se proto v dnešní době stává potřeba efektivního řízení inovací, s čímž je přímo spojen i pokrok firmy a její konkurenceschopnost na trhu.

Díky řešení Idea Management získáte: 

  • aplikaci pro řízení inovací
  • nástroj pro řízený brainstorming
  • 360stupňový přehled zaznamenaných nápadů a jejich vývoje
  • zefektivnění pracovních postupů a řešení problémů
  • shromažďování nápadů na jednom místě
  • vyhodnocování přínosu inovace a ocenění inovátora
  • a mnoho dalších výhod.

Stáhněte si bezplatně offering a zjistěte: 

  • Proč by mělo být řešení „Idea management“ pro vás zajímavé?
  • Jaké další možnosti a efektivní funkcionality vám nabízí.
  • Jak se dostanou nové nápady i od řádových zaměstnanců k nadřízeným a vedení společnosti.

Chcete i vy umožnit zaměstnancům posouvat vaši firmu vpřed?Offering Idea Management - SK