Prediktivní údržba

Prediktivní  údržba

Moderní řešení pro komplexní správu servisního procesu vám umožní mít pod kontrolou zařízení, které vyžadují pravidelný servis. Díky mobilní aplikaci můžete nepřetržitě monitorovat funkční stav zařízení a řídit výjezdy servisních techniků na dálku. Pokud chcete snížit vaše náklady a zautomatizovat servisní proces, toto řešení je určeno právě pro vás.

Řešení Prediktivní servis vám umožní: 

  • mít přehled nad celým servisním procesem;
  • eliminovat nepotřebné výjezdy servisních techniků;
  • monitorovat stav zařízení, pohyb servisních techniků a jejich reakční čas;
  • optimalizovat zdroje;
  • zvýšit výnosy z doplňkových služeb;
  • digitalizovat procesy.

Stáhněte si offering a zjistěte: 

  • Proč by vás prediktivní servis měl zajímat?
  • Co všechno díky řešení dokážete?
  • Pro koho je řešení určeno?

 

Chcete snížit náklady na servis a efektivně řídit celý servisní proces? Millennium riešenie Preditkívny servis