Process Mining

Process Mining

Process Mining je inovativní technika procesního řízení, které umožňuje analýzu podnikových procesů na základě zaznamenávaných událostí z uplynulého období, uchovaných ve firemních informačních systémech. Díky těmto datům je možné navrhnout opatření směřující k optimalizaci a zefektivnění firemních procesů.

Díky Process Miningu budete schopni definovat návrhy na zlepšení, jakými mohou být: 

  • úprava a přehodnocení stávajících procesů;
  • změny v informačních systémech;
  • zavedení časových SLA;
  • zavedení dodatečných pravidel a kontrol;
  • optimalizace lidských zdrojů.

Stáhněte si offering a zjistěte: 

  • Co je Process Mining?
  • Na jaké vaše byznys otázky vám zodpoví?
  • Na jaké typy procesů jej lze využít?
  • Jako funguje?
  • Jak využít výstupy Process Miningu pro váš byznys?

 

Chcete zoptimalizovat firemní procesy a využít získaný čas na důležitější aktivity?Riešenie na zefektívnenie procesov Process Mining