Systémová integrace

  Systémová integrácia

Systémová integrace

Zvyšte výkonnost vašich pracovních týmů!

Integrace aplikací (Enterprise Application Integration, známá pod zkratkou EAI) je proces spojování množství využívaných aplikací a systémů do jednoho celku tak, aby byly schopny navzájem spolupracovat. Pokud provozujete informační systém s větším množstvím aplikací, jejich správná a hlavně vhodně zvolená systémová integrace je základním předpokladem pro správný chod společnosti, kdy odpadá potřeba ručně přebírat jednotlivé údaje mezi aplikacemi.

Co získáte vhodnou systémovou integrací?

  • automatizaci podnikových procesů a zvýšení efektivity práce;
  • zlepšení komunikace mezi aplikacemi a snížení, případně úplnou eliminaci nároků na manuální vstupy;
  • snížení nákladů na provoz a údržbu;
  • snížení nákladů na modifikaci stávajících či implementaci nových systémů a aplikací;
  • možnost nadále vyvíjet jednotlivé aplikace nezávisle od sebe;
  • kvalitní a dostupná data, které jsou vždy aktuální a konzistentní;
  • podporu růstu core byznysu společnosti.

Integrace systémů od Millennia

systémová integrácia Microsoft BizTalkIntegrační služby patří mezi expertní činnosti, které vyžadují zkušený a znalostně vyspělý řešitelský tým. Náš tým se úspěšně podílel na množství integračních projektů, víme proto zaručit vysokou kvalitu našich služeb. Na systémovou integraci využívají především řešení Microsoft BizTalk Server, které přizpůsobujeme na míru potřebám klienta. Mezi jeho hlavní výhody patří:
  • jednoduchá, cenově dostupná konektivita na důležité podnikové aplikace;
  • větší přehled o datech a aktivitách;
  • lepší podpora nasazení, monitorování a řízení aplikací.

Nejnovější trendy

IT architektura velkých společností využívá každodenně množství aplikací, které fungují na různých, navzájem nepropojených platformách. Několik systémů tak uchovává tytéž data, u jiných dochází k jejich neefektivnímu využívání. Čím izolovanější jsou jednotlivé aplikace, tím vzrůstá nezbytnost manažerské aktivity a kontroly procesů společnosti.V nejbližších letech se předpokládá, že střední a velké firmy investují do integrace aplikací (EAI řešení) až o třetinu více prostředků než dosud, přičemž návratnost investic zajistí zvýšená produktivita pracovních týmů a efektivnější práce s informacemi.

Systémová integrace ve vaší firmě

Naši specialisté se postarají o integraci systémů a aplikací, které jsou využívány ve vaší firmě. Podívejte se, jak bude probíhat:

1. krok - konzultácia a ROI analýza pri systémovej integrácii

Úvod

Prvotní konzultace a analýzy návratnosti investice (ROI)

2. krok - Definovanie požiadaviek na systémovú integráciu

Návrh

Definice požadavků na systémovou integraci

3. krok - výber vhodného EAI nástroja

Integrace

Výběr vhodné EAI funkce a samotná integrace

4. krok - Prevádzka integrovaného informačného systému

Finalizace

Provoz integrovaného informačního systému

S našimi službami jsou spokojeni