Reference

ČSOB logo

Československá obchodná banka patří k našim významným a dlouhodobým klientům od roku 2008. Je přední slovenskou bankou s více než 40 letou tradicí se zaměřením na obyvatelstvo, malé a střední podniky, a privátní bankovnictví. Od června 2009 je právním nástupcem Istrobanky. Československá obchodní banka je součásti ČSOB Finanční skupiny, jejíž mateřskou společností je belgická KBC. Československá obchodná banka disponuje 137 pobočkami v rámci Slovenska s téměř 300 000 klienty.

Implementace Microsoft Dynamics CRM 2015 s novou funkcionalitou

Začátek projektu: březen 2016

Délka projektu: 6 měsíců
 

V březnu 2016 byla pro banku do ostrého provozu úspěšně zavedena nová verze CRM. Projekt migrace z verze Microsoft Dynamics CRM 2011 na verzi 2015 probíhal 6 měsíců. Pro banku byl důležitý především plynulý přechod mezi jednotlivými verzemi, co se díky odbornosti a předchozím zkušenostem našich odborníků podařilo zajistit.

Jedním z hlavních cílů projektu byla revize a implementace nové funkcionality, která představovala největší business výzvu a která bance výrazně zvýší efektivitu schvalovacího procesu v případě žádostí o cenové výjimky na bankovní produkty. Československá obchodní banka dosud řešila žádosti o cenové výjimky přes klasický e-mail. Díky nové aplikaci však budou moci uživatelé v rámci řešení obsluhy firemních klientů zadávat všechny typy cenových výjimek přímo v CRM a zároveň je procesně zpracovat – schválit. Dalším přínosem, který uživatelé jistě ocení, je nativní integrace aplikace s aplikací Outlook, která umožní plánování pracovní agendy ve známém prostředí a kontextově propojuje údaje se záznamy v CRM.

Československá obchodní banka plánuje i další rozvoj řešení, které pro banku představuje klíčovou technologickou platformu pro řízení vztahů se svými klienty.

Direct Sales Insurance

Začátek projektu: listopad 2011

Na míru vytvořená webová aplikace pro online uzavírání vybraných pojistných produktů jako např. cestovní pojištění, povinné smluvní pojištění a pojištění domácnosti. Součástí projektu byl návrh samotného uživatelského rozhraní, jeho testování a použitelnosti na vybraném vzorku uchazečů. Do aplikace je integrovaný i přímý vstup pro pracovníky call centra s vlastním front-endovým řešením, automatizovaní transformace smluv do produkčního prostředí pojišťovny, stejně jako platební metody poskytující možnosti platby prostřednictvím platebních karet nebo přímo platebním tlačítkem ČSOB.

iPhone aplikace

Začátek projektu: září 2011

iPhone aplikace komunikuje s internetovým sídlem www.csob.sk pomocí webových služeb, a poskytuje uživatelům základní informace o novinkách, kurzech, pobočkách a bankomatech.

Aplikace prostřednictvím technologie GSM podporuje rychlou navigaci k pobočce nebo bankomatu, s možností zobrazení dostupnosti dané pobočky nebo bankomatu. Klienty ČSOB banky také potěší jednoduchá kalkulačka určená na přepočet jednotlivých kurzových měn.

Součástí aplikace jsou úvěrové a spořící kalkulačky, které umožňují jednoduché modelování výšky splátky nebo výpočet našetřených prostředků při jednorázovém nebo pravidelném vkladu. Aplikace je velmi dobře použitelná i na zařízeních iPad.
Najdete ji na adrese: http://itunes.apple.com/sk/app/CSOBsmartbanking.

Internetová prezentace banky

Nový moderní vizuál byl navrhnutý v souladu s korporátním designem celé finanční skupiny. Internetová stránka slouží jako zdroj informací a údajů pro klienty a partnery banky.
Je tematický rozdělená do čtyř celků – Lidé, Firmy, Private banking a Finanční skupina. Součástí stránky jsou i internetové prezentace dceřiných společností ČSOB finanční skupiny. Internetová stránka je postavena na redakčním systému CMS Arnia. Stránku spravuje několik desítek redaktorů s různými úrovněmi oprávnění. Řešení se nachází na adrese www.csob.sk.