Kontaktujte nás

Řešení porad managementu a úkolů pracovníků banky

EXIMBANKA SR

Řešení porad managementu a úkolů pracovníků banky

Aplikované řešení
Vývoj aplikací

Informace o zákazníkovi

Exportní importní banka Slovenské republiky je specializovaná finanční instituce, která spojuje v sobě bankovní a pojišťovací činnosti s cílem podpory exportu. Posláním banky je podpora slovenského exportu prostřednictvím bankovních a pojišťovacích aktivit. Jejím úkolem je zlepšit hospodářskou výměnu Slovneské republiky se zahraničím a zvýšit konkurenceschopnost slovenských výrobců na zahraničních trzích. Našim zákazníkům je od roku 2011.

S čím jsme zákazníkovi pomohli?

Řešení umožňuje organizovat činnosti související s organizací porad orgánů Eximbanka SR a řešit úkoly vyplývající z jednotlivých druhů porad. V systému je možné plánovat poradu s termínem a předkládanými materiály, přípravu programu, vytváření obsahu porady, generování pozvánky, vytvoření zápisu z porady včetně záznamu diskuse a na základě zápisu z porady automatické generování úloh pro pracovníky Eximbanka SR. Systém generuje různé přehledy porad a úkolů dle požadavků uživatelů a nastavených přístupových práv na jednotlivé činnosti.

Důležitá fakta

Jednoduchý management úloh
Komplexní systém na kolaboraci
Kontaktujte nás

Pokud máte otázky nebo zájem o některé z našich řešení

Používáte zastaralý prohlížeč. Můžete si jej aktualizovat na této stránce.