Reference

Eximbanka SR

Exportno-importná banka Slovenskej republiky je specializovaná finanční instituce, která v sobě spojuje bankovní a pojišťovací činnosti s cílem podpory exportu. Banka vznikla 22. července 1997 na základě zákona č.. 80/1997 Z. z., o exportno-importní bance Slovenské republiky. Posláním banky je podpora slovenského exportu prostřednictvím bankovních a pojišťovacích aktivit. Jejím úkolem je zlepšit hospodářskou výměnu Slovenské republiky se zahraničím a zvýšit konkurenceschopnost slovenských výrobců na zahraničních trzích. Naším zákazníkem je od roku 2011.

Řešení porad managementu a úloh pracovníků banky

Začátek projektu: listopad 2011

Řešení umožňuje organizovat činnosti související s organizací schůzí orgánů EXIMBANKY SR a řešit úkoly vyplývající z jednotlivých druhů porad. V systému je možné plánovat poradu s termínem a předkládanými materiály, přípravu programu, vytváření obsahu porady, generování pozvánky, vytvoření zápisu z porady včetně záznamu diskuze a na základě zápisu z porady automatické generování úkolů pro pracovníky EXIMBANKY SR. Systém generuje různé přehledy porad a úkolů dle požadavků uživatelů a nastavených přístupových práv na jednotlivé činnosti.