Reference

Logo Heineken Slovensko

HEINEKEN Slovensko patří do pivovarnické skupiny HEINEKEN N.V. a více než 15 let je lídrem na slovenském pivním trhu. Společnost má stabilní podíl na úrovni přibližně 40% a více než 600 zaměstnanců. Našim klientem je od roku 2016, kdy jsme společnosti implementovali online CRM řešení.

Implementace Microsoft Dynamics 365

Začátek projektu: duben 2016

Heineken Slovensko získal implementací Microsoft Dynamics 365 CRM řešení, které zaměstnancům společnosti zefektivnilo procesy v oblasti prodeje, marketingu a péče o zákazníka. Primárními uživateli řešení jsou Telesales operátoři, pro které se CRM stalo jediným nosným nástrojem pro každodenní kontakt se zákazníky, několikanásobně zvyšující kvalitu a rychlost jejich obsluhy. Sekundárními uživateli jsou Trade marketing oddělení spolu se Sales oddělením společnosti Heineken.

Implementace Microsoft Dynamics CRM v cloudu a jeho integrace na používané systémy přinesla společnosti Heineken následující benefity:

  • CRM systém se stal jednotným úložištěm všech potřebných údajů pro efektivní obsluhu zákazníků, což zvýšilo rychlost a kvalitu celého prodejního procesu a řešení zákaznických požadavků – Heineken získal tzv. 360-stupňový pohled na zákazníky.
  • Odbourala se potřeba fyzických telefonů a zajistilo se pohodlné přijímání a odesílání zákaznických hovorů přímo z PC. Hovor aktivuje automatické otevření zákaznické karty v CRM systému, díky čemuž má operátor všechny potřebné informace k vyřízení hovoru či vytvoření objednávky.
  • Všechny prodejní aktivity obchodních zástupců a informace o zákaznících zaznamenané v CRM jsou zároveň k dispozici telesales operátorům při telefonickém kontaktu se zákazníkem. Telesales může navázat na práci Sales a opačně, což dosud nebylo možné.
  • CRM jako jednotné úložiště všech informací poskytuje okamžitě k náhledu aktuální letákové akce, prodejní kampaně cílené na zákazníka, jakož i up-selling a cross-selling možnosti.
  • Přehledný reporting pro management společnosti a nový pohled na zákazníky slouží k efektivnějším manažerským rozhodnutím.
  • Integrace CRM systému s ekonomickým systémem vedla k úspoře nákladů na nákup softwarových licencí, jelikož pracovníci Telesales oddělení přistupují pouze do CRM systému.

Díky našemu řešení se společnost Heineken Slovensko, a.s. stala první FMCG společností na Slovensku, která využívá online CRM. Inovativnost projektu spočívá ve využití online Microsoft Dynamics CRM řešení, které je umístěno v Azure cloudu.

Stáhněte si případovou studii