Reference

Millennium klient - Komerční banka

 

Komerční banka, a. s. patří mezi přední bankovní instituce v České republice, střední i východní Evropě. Je mateřskou společností Skupiny KB a součástí mezinárodní skupiny Société Générale. Svým zákazníkům poskytuje služby z oblasti retailového, podnikového a investičního bankovnictví prostřednictvím široké sítě poboček, přímého bankovnictví či vlastní distribuční sítě.

Operativní CRM řešení k obsluze retailových klientů

Dodání projektu: Říjen, 2017

Součástí projektu komplexní obměny bankovních informačních systémů byl i požadavek na zvýšení zákaznické spokojenosti prostřednictvím implementace moderního CRM řešení na obsluhu zákazníků z retail segmentu. Při výběru platformy se kladl důraz především na uživatelskou přívětivost a její integraci na systémy třetích stran, která by agregovala všechna data do jednoho systému a eliminovala potřebu manuálního vyhledávání informací v různých systémech a aplikacích, které banka dennodenně používá.

Jako vhodná technologická platforma, zabezpečující všechny požadavky banky, byla zvolena Microsoft Dynamics CRM 2016, která v době implementace CRM řešení představovala nejaktuálnější on-prem verzi. Implementační CRM projekt jsme jako subdodavatel řešili spolu s naším integračním partnerem a řešení jsme k plné spokojenosti klienta dodali v časovém horizontu 13 měsíců od výběru vhodné platformy.

Implementací operativního CRM řešení získala Komerční banka 360-stupňový pohled na data retailových klientů a obchodní aktivity. Díky lepší obsluze a realizací cross-sell a up-sell aktivit přesně podle individuálních potřeb klientů se nasazením systému postarala o nárůst zákaznické spokojenosti. Agregací informací do jednoho systému se několikanásobně zvýšila vyhledatelnost informací na tzv. 3 kliky myší, což umožňuje pracovníkům banky pracovat s informacemi okamžitě bez nutnosti vyhledávání v systémech třetích stran. Řešení používá na denní bázi více než 3 500 uživatelů na pobočkách banky.