Kontaktujte nás

Aktualizace webového portálu zjednodušila občanům vyhledávání informací

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Aktualizace webového portálu zjednodušila občanům vyhledávání informací

Aplikované řešení
Portálové řešení

Informace o zákazníkovi

Ministerstvo hospodářství Slovenské republiky je ústředním orgánem státní správy pro oblast průmyslu, energetiky a obchodu. Odpovídá za vnitřní, tak zahraniční obchod a zajišťuje koordinaci politiky vnitřního trhu EU, tvorbu a implementaci investiční politiky či ochranu nerostných surovin.

S čím jsme zákazníkovi pomohli?

V rámci projektu obměny webového portálu jsme pro Ministerstvo hospodářství Slovenské republiky realizovali:

  • přechod na flexibilnější CMS systém
  • redesign webového portálu na základě nejnovějších UX a UI trendů
  • zjednodušení komplikované struktury rozmístění informací
  • migraci velkého objemu dat

Na základě výsledků z analytických nástrojů jsme navrhli nový design webového portálu Ministerstva hospodářství Slovenské republiky a rozmístění prvků tak, aby řešení podléhalo aktuálním UX a UI trendům. Mezi největší přínosy nového webovou portálu patří přechod na flexibilnější CMS systém a především zjednodušení struktury portálu, která byla v původní verzi příliš komplikovaná.
Její optimalizováním se nám podařilo zjednodušit vyhledávání informací a zajistit uživatelům portálu přívětivé řešení.

S projektem implementace nového portálu byla spojena i nutnost migrace dat, která probíhala automatizovaně, v kombinaci s manuálními zásahy do procesu. V rámci přechodu na nový systém jsme zmigrovali:

  • 17 500 dokumentů ke stažení (pdf souborů)
  • 4 000 statických textových dokumentů
  • 13 500 multimediálních souborů
  • 3 500 tiskových zpráv

Webový portál Ministerstva hospodářství Slovenské republiky si můžete prohlédnout zde.

Důležitá fakta

Rychlá migrace velkého množství dat
Flexibilní publikační systém
Moderní uživatelské prostředí
Kontaktujte nás

Pokud máte otázky nebo zájem o některé z našich řešení

Používáte zastaralý prohlížeč. Můžete si jej aktualizovat na této stránce.