Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Webovou aplikaci zastřešující žádosti o dotaci na nájemné jsme dodali expresně a bez nároku na odměnu

Aplikované řešení
Portálové řešení

Informace o zákazníkovi

Ministerstvo hospodářství Slovenské republiky je ústředním orgánem státní správy pro oblast průmyslu, energetiky a obchodu. Odpovídá za vnitřní i zahraniční obchod a zajišťuje koordinaci politiky vnitřního trhu EU, tvorbu a implementaci investiční politiky či ochranu nerostných surovin.

S čím jsme zákazníkovi pomohli?

Ministerstvu hospodářství Slovenské republiky (MH SR) jsme dodali webovou aplikaci https://najmy.mhsr.sk/, díky které právnické a fyzické osoby mohly požádat o dotace na nájemné již pár měsíců po vypuknutí pandemie.

MH SR na základě vládou schválené Schémata státní podpory na podporu ekonomiky v souvislosti s vypuknutím onemocnění COVID-19 – Dotace na nájemné vyhlásilo dne 23. 6. 2020 výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace na nájemné. Vzhledem k naléhavosti situace a extrémní společenskou objednávku bylo nutné navrhnout a zrealizovat IT řešení, které by zvládlo zpracovat očekávanou vysokou poptávku po státní podpoře.

Webová aplikace přináší na jednom místě sumář všech potřebných informací k poskytnutí dotace na úhradu nájemného. Dané řešení je reakcí vlády SR, které záleží na zmírnění negativních ekonomických následků v důsledku přijatých mimořádných opatření v souvislosti se zamezením následků šíření onemocnění COVID-19.

Okamžitá pomoc 

Naše společnost dodala webovou aplikaci v expresně krátkém čase. Její vývoj probíhal bez rozdílu na to, zda byl pracovní nebo nepracovní den. Naší hlavní prioritou byla okamžitá pomoc Slovensku a nájemcům, kteří se ocitli ve vážných finančních problémech.

Projekt jsme realizovali bez nároku na finanční odměnu. Nejvíce si ceníme, že jsme mohli pomoci slovenským podnikatelům překlenout bezprecedentně těžké období pandemie.

Projekt sme realizovali bez nároku na finančnú odmenu. Najviac si ceníme to, že sme mohli pomôcť slovenským podnikateľom preklenúť bezprecedentne ťažké obdobie pandémie.

Webová stránka nehrála svou roli jen na začátku pandemie. I v současnosti je vstupní branou pro žadatele, kteří splňují požadovaná kritéria. Poskytuje podrobné informace o aktuálně otevřených výzvách, žádost o poskytnutí dotace či návody jak na to.

Maximální výkon díky cloudu

Vzhledem k očekávanému velkému zájmu o dotace jsme zrealizovali zkušební zátěžové testy na původní infrastruktuře. Výsledky však nesplnily očekávání, protože při vysoké poptávce o nájemné by se mohla stát služba nedostupnou. Proto jsme se rozhodli postavit řešení na cloudové platformě Microsoft Azure. Naše rozhodnutí bylo správné, nezaregistrovali jsme žádný problém se zátěží ani při startu ani během provozu služby.

Import dát do Informačního systému SEMP

Podle nařízení Evropské unie je stát povinen od roku 2016 udržovat registr státní podpory a jeho informace následně zpřístupňovat veřejnosti na internetu. V souvislosti s tímto nařízením jsme zajistili import databází s údaji všech žadatelů a informací o poskytnutých dotacích na úhradu nájemného do IS SEMP.

IS SEMP je komplexním řešením pro správu a monitorování minimální a státní podpory. Jeho implementací jsme veřejnosti zpřístupnili informace o poskytované pomoci prostřednictvím webového portálu.

V rámci projektu obměny webového portálu jsme pro Ministerstvo hospodářství Slovenské republiky realizovali:

  • přechod na flexibilnější CMS systém
  • redesign webového portálu na základě nejnovějších UX a UI trendů
  • zjednodušení komplikované struktury rozmístění informací
  • migraci velkého objemu dat

Na základě výsledků z analytických nástrojů jsme navrhli nový design webového portálu Ministerstva hospodářství Slovenské republiky a rozmístění prvků tak, aby řešení podléhalo aktuálním UX a UI trendům. Mezi největší přínosy nového webovou portálu patří přechod na flexibilnější CMS systém a především zjednodušení struktury portálu, která byla v původní verzi příliš komplikovaná.
Její optimalizováním se nám podařilo zjednodušit vyhledávání informací a zajistit uživatelům portálu přívětivé řešení.

S projektem implementace nového portálu byla spojena i nutnost migrace dat, která probíhala automatizovaně, v kombinaci s manuálními zásahy do procesu. V rámci přechodu na nový systém jsme zmigrovali:

  • 17 500 dokumentů ke stažení (pdf souborů)
  • 4 000 statických textových dokumentů
  • 13 500 multimediálních souborů
  • 3 500 tiskových zpráv

Webový portál Ministerstva hospodářství Slovenské republiky si můžete prohlédnout zde.

Důležitá fakta

Rychlá migrace velkého množství dat
Flexibilní publikační systém
Moderní uživatelské prostředí
Kontaktujte nás

Pokud máte otázky nebo zájem o některé z našich řešení

Tato stránka používá cookies

Soubory cookie používáme pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránek, pro poskytování funkcí sociálních médií a pro vylepšení a přizpůsobení obsahu a reklam. Více o cookies

Používáte zastaralý prohlížeč. Můžete si jej aktualizovat na této stránce.