Reference

Logo poštová banka

Poštová banka patří v rámci slovenského bankovního trhu ke středně velkým bankovním domům. Má 30 vlastních poboček. Na základě partnerství se Slovenskou poštou poskytuje svoje produkty a služby i prostřednictvím přibližně 1600 pošt po celém Slovensku. V roce 2010 rozšířila svou síť do sousední České republiky. Poštová banka patří mezi naše významné klienty od roku 2009.

Intranetový systém

Začátek projektu: duben 2011

Intranetové řešení je místem integrace velkého množství aplikací a služeb, určených pro zaměstnance banky. Systém patří ke klíčovým informačním zdrojům pro všechny pracovníky – od vztahových manažerů až po vrcholové vedení. Velkým benefitem pro uživatele intranetu je přehlednost poskytovaných služeb a účelnost integrovaných aplikací. Redaktoři oceňují jednoduchou tvorbu a správu publikovaných informací. Součástí intranetu je i DMS.

Internetová prezentace banky

Začátek projektu: červen 2009

Internetová prezentace Poštovní banky patří k jednomu z těžišť marketingových komunikačních nástrojů. Projekt redesignu měl za cíl zpřehlednit informace, sjednotit vizuální komunikaci, zvýšit návštěvnost stránek a integrovat online služby pro klienty. Využitím našeho řešení Arnia CMS banka získala flexibilní platformu s možností dalšího rozvoje a rozšiřování. Arnia CMS umožňuje redaktorům operativní správu a aktualizaci standardních textových a obrázkových informací přes přívětivé uživatelské rozhraní, a to bez potřeby znalostí html programování. Řešení se nachází na adrese http://www.pabk.sk.