Jak jsme Slovenské spořitelně usnadnili a zefektivnili práci s klienty ve více segmentech

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Jak jsme Slovenské spořitelně usnadnili a zefektivnili práci s klienty ve více segmentech

Aplikované řešení
CRM řešení

Informace o zákazníkovi

Slovenská spořitelna je bankou s nejdelší tradicí spořitelnictví na Slovensku, kořeny které sahají až do 19. století. Svým klientům poskytuje komplexní škálu bankovních produktů od běžných účtů přes termínované vklady, úvěry, platební styk až po služby elektronického bankovnictví či mobilní aplikace. Je součástí mezinárodní finanční skupiny Erste Group Bank AG. Banka preferuje aktivní individuální přístup ke klientům založený na odborném finančním poradenství a na vzájemné důvěře.

„Začátkem července 2014 jsme ve firemních centrech Slovenské spořitelny ve spolupráci se společností Millennium, uvedli do života nový nástroj péče o firemní klienty - Microsoft Dynamics CRM. Celou přípravu a implementaci do praxe jsme zvládli v rekordně krátkém čase. Aplikace přináší spoustu pozitiv. Ty vidím zejména v zjednodušení práce s klientskými daty a v efektivním řízení prodejních aktivit a obchodních příležitostí firemních poradců. Centralizace dat o SME klientech na trhu zároveň umožní transparentnější komunikaci (a sdílení informací) mezi obchodními liniemi banky, včetně zapojení produktových oddělení do péče o firemní klienty.“
Peter Krutil
Člen představenstva Slovenské spořitelny zodpovědný za firemní bankovnictví, Slovenská sporiteľňa, a. s.

S čím jsme zákazníkovi pomohli?

Aplikace CAFE (Credit Application Front End) je postavena na řešení LPS (Loan Processing System), které řídí, automatizuje a výrazně zefektivňuje průběh celého procesu prodeje úvěrových produktů v SME segmentu – od příchodu klienta na pobočku, přes automatizované generování smluvní dokumentace až po sledování splácení úvěru.

Umožňuje rychle reagovat na potřeby trhu, efektivně řídit typy používaných smluv a v konečném důsledku přispívá k šetření nákladů a snižování rizika souvisejícího s lidským faktorem při procesu prodeje úvěrů.

Slovenská spořitelna získala nástroj, díky kterému má i management nonstop k dispozici aktuální informace o počtu a stavu probíhajících žádostí o úvěrové produkty. Aplikaci CAFE jsme integrovali se CRM systémem, který už v bance využívali.

Slovenská spořitelna má ve svém portfoliu více než 30% firem ze segmentu SME. Klientská data, jakož i evidování vztahu s nimi, byla zpracovávána v různých systémech a nebyla dostupná na jednom místě. V rámci skupiny Erste již Microsoft Dynamics CRM znali a využívali jeho výhody. Aplikovaný byl pro práci s velkými korporátními klienty. I na základě této zkušenosti se Slovenská sporiteľňa rozhodla implementovat podobné řešení v rámci banky pro segment malých a středních podniků (SME segment).

 • Základem řešení pro řízení vztahů s firemními klienty Slovenské spořitelny je platforma Microsoft Dynamics CRM 2013. Jde o systém, který umožňuje komplexní pohled na klienta a zároveň nabízí robustní platformu pro další rozvoj CRM funkcionalit jakož i jeho integraci s jinými aplikacemi.
 • Slovenská spořitelna získala ve velmi krátkém čase plnohodnotné řešení pro řízení vztahů s firemními klienty v segmentu SME.
 • Řešení přineslo vyšší přehlednost dat formou komplexního 360-stupňového pohledu na zákazníka a rychlejší přístup k nim.
 • Zajistilo spojení standardního Microsoft Outlook s Microsoft Dynamics CRM 2013 a možnost jejich synchronizace.
 • CRM řešení umožňuje snadné vyhledávání, přehled a výběr současných i potenciálních klientů, zjišťování stavu obchodních příležitostí a seznam plánovaných a uskutečněných aktivit.
 • Díky našemu řešení se podařilo zapojit produktové útvary přímo do péče o firemního klienta.

Důležitá fakta

Umístění v soutěži Microsoft Awards
Lepší kvalita dat a zvýšení efektivity zaměstnanců
Cílenější obsluha klientů ze SME segmentu

Privátní bankovnictví Slovenské spořitelny (EPB) má ve svém portfoliu přibližně 1 500 klientů, kterým banka spravuje aktiva v hodnotě více než 800 milionů eur. Agendu, informace a různá data o klientech zpracovávala prostřednictvím několika nástrojů jako jsou Excel, Word a podobně. Ty nebyly navzájem propojeny a kooperace zaměstnanců byla mnohokrát komplikovaná nebo neefektivní. Zákazníkovi jsme pomohli tento stav vyřešit dodáním dalšího CRM řešení určeného speciálně pro divizi Erste Private Banking

Řešení spojuje pracovníky privátního bankovnictví prostřednictvím jednoho systému. Už žádné přeposílání různých verzí dokumentů, e-mailů, tabulek apod. Za pomoci různých funkcionalit v CRM přizpůsobených na míru, se práce a kooperace zaměstnanců zefektivnila, a všechny potřebné nástroje mají „pod jednou střechou“.

Mezi hlavní funkcionality CRM řešení patří:

 • karta klienta, která poskytuje všechny potřebné informace na jednom místě;
 • upozornění v CRM a notifikační emaily;
 • management nových příležitostí;
 • marketingové funkcionality;
 • plánování schůzek a propojení s MS Outlook (přímé zobrazení e-mailů v CRM);
 • možnost zaznamenávat zápisy ze schůzek a plánování dalších kroků;
 • nastavení různých přístupových oprávnění pro jednotlivé typy pozic.

Důležitá fakta

Integrace s interními bankovními systémy
Přehledný reporting
Cílenější obsluha klientů Privátního bankovnictví

Případová studie ke stažení

Kontaktujte nás

Pokud máte otázky nebo zájem o některé z našich řešení

Používáte zastaralý prohlížeč. Můžete si jej aktualizovat na této stránce.