Kontaktujte nás

Přehledný web společnosti snížil přetížení kontaktních pracovníků

Slovenský pozemkový fond

Přehledný web společnosti snížil přetížení kontaktních pracovníků

Aplikované řešení
Portálové řešení

Informace o zákazníkovi

Slovenský pozemkový fond byl zřízen zákonem Slovenské národní rady č. 330/1991 Sb. o pozemkových úpravách, uspořádání pozemkového vlastnictví, pozemkových úřadech, pozemkovém fondu a o pozemkových společenstvích. Pozemkový fond je právnickou osobou, jejíž hlavní kompetencí je správa státních pozemků a nemovitostí. Slovenský pozemkový fond s námi spolupracuje od roku 2014.

S čím jsme zákazníkovi pomohli?

Cílem nového webového sídla Slovenského pozemkového fondu je intuitivní nasměrovat návštěvníka k řešení životní situace tak, aby dokázal získat odpovědi na všechny své případné otázky, čímž se zmenšuje přetížení kontaktních pracovníků Slovenského pozemkového fondu.

Nové webové sídlo jasně vymezuje působnost organizace zajišťuje vyhledávání a zobrazování uzavřených smluv, objednávek, faktur SPF. Nové sídlo také zajišťuje automatizovaný systém na připomínkování smluv před jejich uzavřením, co Slovensku pozemkovému fondu pomáhá udržovat transparentnost a vyváženost názorů v tomto procesu.

Důležitá fakta

Přehledná struktura informací
Jednoduché intuitivní ovládání
Kontaktujte nás

Pokud máte otázky nebo zájem o některé z našich řešení

Používáte zastaralý prohlížeč. Můžete si jej aktualizovat na této stránce.