Všeobecná úverová banka, a. s.

Jak jsme VÚB bance zvýšili kvalitu a rychlost obsluhy klientů, zefektivnili evidenci smluv i vnitrofiremní komunikaci

Aplikované řešení
Portálové řešení
„VÚB banka chce i nadále přinášet svým klientům inovativní řešení. V dnešní době se spoléhají hlavně na to, že jejich požadavky budou vybaveny efektivně a kvalitně. Banka potřebuje mít jednoduchý a transparentní systém, se kterým rychle zpracuje jednotlivé nabídky a klient tak v krátkém čase dostane své stanovisko o financování. V tomto procesu se nám daří také díky spolupráci s Millenniem.“
Andrej Viceník
Vrchní ředitel Firemního bankovnictví, Všeobecná úverová banka, a. s.

S čím jsme zákazníkovi pomohli?

Aplikáce SMECAS (SME Credit Application System), která je postavena na řešení LPS, komplexně řeší prodej úvěrových produktů pro korporátní segment malých a středních klientů. SMECAS spravuje celý proces prodeje úvěru od příchodu zákazníka na pobočku přes zpracování žádosti, scoring klienta, schvalování, zpracování smluvní dokumentace až po ukončení úvěru. Aplikace je nasazena na všech firemních pobočkách banky.

 • VÚB banka získala nástroj, který výrazně podporuje plnění svých strategických cílů – umožňuje flexibilně úvěrovat pro banku strategický segment.
 • Banka získala možnost garantovat doby schvalování úvěrů. Aplikace oznámí v případě neadekvátních SLA řídících pracovníků, kteří jednoduchým způsobem rozloží zátěž na jiné analytické centra.
 • Protože design aplikace je navržen tak, aby se všechny dostupné údaje dotahovali z interních, nebo externích systémů, vztahový manažer získal možnost efektivněji využívat čas, strávený s klientem ve prospěch naplnění klientských očekávání.
 • S využitím aplikace na prodej úvěrových produktů se výrazně zkrátil čas schválení úvěru.
 • Oproti původnímu stavu, kdy schvalování trvalo i více než 2 týdny, jde o  mnohonásobné zrychlení.
 • Zefektivnění, t. j. zásadním zjednodušením procesu schvalování bylo dosaženo vyšší spokojenost klientů jako i významný nárůst prodeje úvěrových produktů.
Microsoft Idustry Award 2008 Winner – nejlepší řešení pro bankovnictví, pojišťovnictví, správu financí, telekomunikace a utility.
Webová aplikace Privátní zóna zjednodušila komunikaci s klientem
 • Pro VÚB banku jsme vyvinuli webovou aplikaci, která pro klienty ze SME segmentu eliminuje potřebu vícenásobné návštěvy pobočky. Vyplněním potřebných formulářů může klient poskytnout přímo z pohodlí své kanceláře všechny nezbytné údaje pro zpracování půjčky, což vede k časové úspoře nejen ze strany zaměstnanců pobočky, ale i klienty.
 • Zavedením Privátní zóny zajišťuje pro-zákaznicky orientovaná VÚB banka vyšší komfort pro své klienty a zároveň zefektivňuje a zjednodušuje komunikaci s nimi v rámci procesu poskytování úvěru.

Důležitá fakta

Flexibilní poskytování úvěrů
Výrazné zkrácení času schválení úvěru
Microsoft Industry Awards Winner 2008

VÚB spolupracuje s velkým množstvím dodavatelů, proto potřebovala nástroj na systematické řízení a evidování všech smluv, které při takové spolupráci vznikají.

 • Centrální registr smluv, který je postaven na platformě SharePoint 2013, představoval ideální řešení pro navrhování, připomínkování, schvalování a archivaci dodavatelských smluv. Důležitost se kladla především na bezpečnost celého systému a informací, které jsou v něm uloženy, což bylo zajištěno i díky rozdělení pravomocí podle různých úrovní přístupu.
 • Výsledkem tak bylo řešení, které bylo nejen uživatelsky intuitivní a splňovalo všechny interní předpisy, ale vedlo k zefektivnění administrativních procesů, umožnilo maximální přehled pro práci se smlouvami a v konečném důsledku vedlo k úspoře nákladů na personální zdroje.

Důležitá fakta

Moderní systém pro řízení smluv
Zefektivnění administrativních procesů
Možnost přednastavení různých šablon

Vzhledem k velkému množství bankéřů, kteří připravují, spravují, prodávají produkty a řídí provoz banky, bylo třeba zajistit, aby členové týmů komunikovali mezi sebou i vůči klientům „stejným jazykem“. A to bez ohledu na to, zda působí v centrále nebo v pobočkové síti.

Byznys a datový slovník, realizovaný na portálové platformě Microsoft SharePoint, umožňuje spravovat celý životní cyklus byznys pojmů.

 • Realizace byznys a datového slovníku přinesla bance zejména větší vnitřní efektivitu při řízení vývoje produktů a jejich nasazení do produkčního provozu. Všechny byznys pojmy banky jsou řízené a jsou dostupné pracovníkům centrály i prodejní sítě.
 • Vývojové týmy jednotlivých aplikací mají jistotu, že používají stejnou terminologii a zároveň mají přehled o odpovědnosti jednotlivých datových stevardů.
 • Díky řešení už nedochází k neefektivní interní komunikaci. Nastavila se jednoznačná pravidla pro byznys pojmy a zavedením všeobecné informovanosti ohledně popisu datových polí se zefektivňují analytické práce a integrace jednotlivých produkčních prostředí do IT infrastruktury banky.

Microsoft Idustry Award 2013 Winner – nejlepší řešení pro bankovnictví, pojišťovnictví, správu financí, telekomunikace a utility.

Důležitá fakta

Řešení jsme dodali za 3 měsíce
Jednotný byznys a datový slovník
Microsoft Idustry Award 2013 Winner

VÚB původně využívala pro řízení prodeje úvěrových produktů pro small business klienty aplikaci

Profipredaj, kterou jsme v bance nasadili ještě v roce 2007. Tu bylo třeba po letech v provozu

upgradovat nebo úplně nahradit. Jako ideální řešení situace se jevila implementace nového systému

v prostředí již existující aplikace SMECAS (interní název pro LPS řešení), která bance slouží pro end-to-end řízení prodeje úvěrových produktů pro firemní klientelu.

Jelikož jsme do prostředí VÚB implementovali i aplikaci SMECAS, banka se na nás rozhodla obrátit se žádostí o rozšíření této aplikace.

VÚB banka získala rozvojem řešení významné benefity:

 • Výrazné snížení času trvání obsluhy zoptimalizováním celého úvěrového procesu.
 • Systém provází bankovního poradce úvěrovým procesem od momentu příjezdu klienta na pobočku banky přes schvalování úvěru a generování dokumentace až po samotné čerpání úvěru, čímž se snižuje chybovost a zvyšuje kvalita obsluhy.
 • Zkrácení doby schvalování úvěrů.
 • Možnost obsluhy všech firemních klientů prostřednictvím jednoho systému bez potřeby přihlašovat se do různých systémů.
 • Okamžitý přehled nad rozpracovanými úvěrovými žádostmi na základě přidělených kompetencí v rámci úvěrového procesu.
 • Automatické předvyplnění úvěrové dokumentace, díky čemuž se bankovní poradce může místo rutinní administrativy naplno věnovat potřebám klienta.
 • Řešení používají na denní bázi zaměstnanci napříč celou VÚB bankou – obchodní síť, jakož i zaměstnanci analytických center, podpory prodeje nebo back office.

Důležitá fakta

Zastřešení celého úvěrového procesu
Rychlejší a kvalitnější obsluha klienta
Snížená míra chybovosti

Náš dlouholetý zákazník, VÚB banka, spravuje celý proces prodeje úvěrových produktů firemním zákazníkům pomocí aplikace SMECAS. Dané řešení prochází neustálým rozvojem, aby reflektovalo aktuální požadavky byznysu a potřeby banky.

„VÚB banka chce i nadále přinášet svým klientům inovativní řešení. V dnešní době se spoléhají hlavně na to, že jejich požadavky budou vybaveny efektivně a kvalitně. Banka potřebuje mít jednoduchý a transparentní systém, se kterým rychle zpracuje jednotlivé nabídky a klient tak v krátkém čase dostane své stanovisko o financování. V tomto procesu se nám daří také díky spolupráci s Millenniem,“ řekl Andrej Viceník, vrchní ředitel Firemního bankovnictví ve VÚB bance.

Události posledního roku ovlivnily i vývoj aplikace. Pomoci překlenout svým klientům náročné časy spojené s covidovou pandemii se VÚB banka rozhodla i rozšířením svého portfolia o nové produkty, které jsou zpracovávány v aplikaci SMECAS. Díky tomu mohou bankovní pracovníci pomoci širšímu spektru klientů a požadované služby poskytnout v krátkém čase, což se odrazilo i na zvýšení efektivity jejich práce. Těší nás, že digitální transformace procesů i u tohoto našeho zákazníka přináší mnohé výhody.

Implementace frameworku SMECAS ve společnosti VÚB Leasing komplexně řeší problematiku schvalování leasingových smluv pro korporátní segment malých a středních klientů.

Aplikace SMECAS (interní název pro LPS řešení) spravuje celý proces prodeje úvěrového produktu od příchodu zákazníka na pobočku přes zpracování žádosti, scoring klienta, schvalování, zpracování smluvní dokumentace až po ukončení smlouvy. SMECAS patří k byznys kritickým aplikacím a je plně integrovaná do infrastruktury mateřské banky.

Případové studie ke stažení

Informace o zákazníkovi

VÚB patří mezi největší univerzální banky v Slovenské republice. Od roku 2001 je VÚB banka členem mezinárodní finanční skupiny Gruppo Banca Intesa, která se v roce 2007 přejmenovala po fúzi na Intesa Sanpaolo. Těžištěm její nabídky jsou hypoteční a spotřební úvěry, depozitní a platební produkty a služby, firemní bankovnictví a financování zahraničních aktivit, spotřebitelské financování či faktoring.

Kontaktujte nás

Pokud máte otázky nebo zájem o některé z našich řešení

Tato stránka používá cookies

Soubory cookie používáme pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránek, pro poskytování funkcí sociálních médií a pro vylepšení a přizpůsobení obsahu a reklam. Více o cookies

Používáte zastaralý prohlížeč. Můžete si jej aktualizovat na této stránce.