Reference

VÚB logo

VÚB banka patří mezi univerzální banky ve Slovenské republice. Od roku 2001 je VÚB banka členem mezinárodní finanční skupiny Gruppo Banca Intesa, která se v roce 2007 po fúzi přejmenovala na Intesa Sanpaolo. Banka má víc než 1,2 milionu klientů a přibližně 20% podíl na trhu, což z ní dělá druhou největší banku na Slovensku. VÚB banka působí v České a Slovenské republice, má 210 poboček a 11 hypotečních center. Naším klientem je kontinuálně od roku 2011.

Řízení prodeje úvěrových produktů pro Small Business klienty

Aplikace LPS řeší problematiku prodeje retailových úvěrových produktů pro korporátní Small Bussiness klienty. LPS spravuje kompletní proces prodeje úvěru od příchodu zákazníka na pobočku přes zpracování žádosti, scoring klienta, schvalování, zpracování smluvní dokumentace až po ukončení úvěru. Aplikace je nasazena na všech pobočkách banky. LPS patří k byznys kritickým aplikacím banky a naše společnost ho nadále rozvíjí.

Stáhněte si případovou studii

Privátní zóna

Pro VÚB banku jsme vyvinuli webovou aplikaci, která pro klienty ze SME segmentu eliminuje potřebu vícenásobné návštěvy pobočky. Vyplněním potřebných formulářů může klient poskytnout všechny nezbytné údaje pro zpracování půjčky přímo z pohodlí své kanceláře, což vede k časové úspoře nejen ze strany zaměstnanců pobočky, ale především klientů.

Zavedením Privátní zóny zajišťuje pro-zákaznicky orientovaná VÚB banka vyšší komfort pro své klienty a zároveň zefektivňuje a zjednodušuje komunikaci s nimi v rámci procesu poskytování úvěru.

 

Process Mining

Process Mining je inovativní technika procesního řízení, která umožňuje analýzu podnikových procesů na základě zaznamenaných událostí z uplynulého období, uchovaných ve firemních informačních systémech. Ústřední myšlenkou Process miningu je odhalit reální, existující stav firemních procesů ve srovnání s tím, jak byly původně nadefinované. Na základě těchto nových zjištění je možné navrhnout opatření směřující k žádoucímu stavu firemních procesů, případně obohatit původně nadefinované procesy o nově získané poznatky.

Pro VÚB banku jsme realizovali pilotní projekt analýzy úvěrových procesů, který byl založen právě na technologii a metodice Process Miningu.

Díky této nové oblasti naší činnosti jsme pro VÚB banku byli schopni:

  • vytvořit detailní pohledy na průběh procesu,
  • odhalit jeho úzká místa,
  • identifikovat skryté důvody existence vyjímkových procesů a společně navrhnout úpravy, které budou vést k ještě větší efektivitě a obchodní efektivnosti poskytování úvěrů.

Po jejich implementaci použijeme stejný přístup pro zhodnocení přínosů navrhovaných změn.

Stáhněte si řešení

Centrální registr smluv

VÚB spolupracuje s velkým množstvím dodavatelů, proto potřebovala nástroj pro systematické řízení a evidování všech smluv, které při takové spolupráci vznikají.

Centrální register smluv, který je postaven na platformě SharePoint 2013, představoval ideální řešení pro navrhování, připomínkování, schvalování a archivaci dodavatelských smluv. Důležitost se kladla především na bezpečnost celého systému a informací, které jsou v něm uloženy, což bylo zajištěno i díky rozdělení pravomocí podle různých úrovní přístupu. Výsledkem tak bylo řešení, které bylo nejen uživatelsky intuitivní a splňovalo všechny interní předpisy, ale vedlo k zefektivnění administrativních procesů, umožnilo maximální přehled při práci se smlouvami a v konečném důsledku vedlo k úspoře nákladů na personální zdroje.

Stáhněte si případovou studii

Řízení prodeje úvěrových produktů pro malé a střední firemní klienty

Aplikace SMECAS komplexně řeší problematiku prodeje úvěrových produktů pro korporátní segment malých a středních klientů. SMECAS spravuje celý proces prodeje úvěru od příchodu zákazníka na pobočku přes zpracování žádosti, scoring klienta, schvalování, zpracování smluvní dokumentace až po ukončení úvěru. Aplikace je nasazena na všech firemních pobočkách banky. SMECAS patří k byznys kritickým aplikacím banky a naše společnost jej rozvíjí do současnosti.

Ocenění: Microsoft Industry Awards Winner 2008 pre Millennium

  • Microsoft Idustry Award 2008 Winner – nejlepší řešení pro bankovnictví, pojišťovnictví, správu financí, telekomunikace a utility

Podniková encyklopedie

Začátek projektu: únor 2013

Délka projektu: 3 měsíce

VÚB banka již přes 20 let úspěšně nabízí svým klientům široké spektrum bankovních produktů. Komplexnost bankovních aplikací je v současnosti velmi rozsáhlá, jelikož historie bankovních dat má již více než 20 let. Vzhledem k velkému množství bankéřů, kteří připravují, spravují, prodávají produkty a řídí provoz banky, bylo třeba zajistit, aby členové týmů komunikovali jak mezi sebou, tak i vůči klientům “stejným jazykem”. A to bez ohledu na to, zda působí v centrále nebo v pobočkové síti.

Byznys a datový slovník, realizován na portálové platformě Microsoft SharePoint, umožňuje spravovat celý životní cyklus byznys pojmů.
Řešení bylo provedeno za 3 měsíce.
Benefity řešení:

  • realizace byznys a datového slovníku přinesla bance zejména větší vnitřní efektivitu při řízení vývoje produktů a jejich nasazení do produkčního provozu. Všechny byznys pojmy banky jsou řízeny a dostupné pracovníkům centrály jako i prodejní sítě;
  • vývojové týmy jednotlivých aplikací mají jistotu, že používají stejnou terminologii a zároveň mají přehled o odpovědnosti jednotlivých datových stevardů;
  • díky řešení již nedochází k neefektivní interní komunikaci. Nastavili se jasná pravidla pro byznys pojmy a zavedením všeobecné informovanosti ohledně popisu datových polí se zefektivňují analytické práce a integrace jednotlivých produkčních prostředí do IT infrastruktury banky.

Ocenění:Microsoft Industry Awards Winner 2013 pre Millennium

  • Microsoft Idustry Award 2013 Winner – nejlepší řešení pro bankovnictví, pojišťovnictví, správu financí, telekomunikace a utility
Stáhněte si případovou studii