Reference

Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky

Svaz automobilového průmyslu Slovenské republiky (ZAP SR) je dobrovolné sdružení právnických osob působících v oblasti výzkumu, vývoje, výroby, dovozu a prodeje motorových vozidel a jejich komponentů. ZAP ČR vznikl v roce 1993 s cílem vytvářet optimální podmínky pro udržitelnou konkurenceschopnost automobilového průmyslu. V současnosti sdružuje 161 členů. Naším zákazníkem je od roku 2006.


33eur.sk – elektronická služba pro ověření nároku na správní poplatek

Dodání projektu: únor 2017

Projekt 33 € je elektronická služba, která velmi jednoduchým způsobem řeší změnu legislativy, dotýkající se hromadných dovozců automobilů. Ti na základě změny v zákoně nebudou více muset platit vysoké částky za dovoz aut podle výkonu motoru, ale jen základní poplatek ve výši 33 € za zápis prvního držitele motorového vozidla. Společnosti, které mají tento nárok, přesně definuje zákon – ten je možné si snadno ověřit prostřednictvím zadání IČO společnosti do intuitivní webové aplikace 33eur.sk.
Efektivní systém pro veřejnou správu mimo státní cloud byl dodán v rekordně krátkém čase, čímž jsme přispěli k časové a finanční úspoře. Prověření důležitých údajů probíhá rychle a spolehlivě v online prostředí a odpadá potřeba návštěvy úřadu.

Řešení změny legislativy nekomplikovaným způsobem usnadňuje život hromadným importérem, jakož i zaměstnancům Dopravního inspektorátu a přináší jim řadu výhod:

 • šetří čas a náklady hromadným dovozcem aut, jakož i pracovníkům Dopravního inspektorátu;
 • nenáročné ověření nároku subjektu na správní poplatek 33 € – odkudkoliv s přístupem na internet a zdarma;
 • uživatelsky jednoduché a zvládnutelné pro každého uživatele;
 • bez nutnosti použití elektronické identifikační karty;
 • název řešení podle výšky poplatku zjednodušuje vyhledání webové aplikace ve vyhledávačích.

Elektronické služby internetového portálu iDovoz.sk

Délka projektu: 6 měsíců

iDovoz.sk je internetový portál, který vznikl za účelem elektronizace a zefektivnění procesu poskytnutí potvrzení o převzetí odpovědnosti za nakládání s odpadem pocházejícím z vozidla, které je jednotlivě dovezeným vozidlem. O toto potvrzení je nezbytné požádat v případě jednotlivě dovezených vozidel ze zahraničí. Do konce roku 2015 musel žadatel uhradit poplatek šekem a úředník na Okresním úřadě následně spároval šek s žádostí. Uvedením internetového portálu do provozu dne 1. 1. 2016 je celý proces řešen elektronicky přímo přes portál iDovoz.sk. Benefity řešení pro žadatele:

 • elektronizace celého procesu bez nutnosti návštěvy pošty,
 • výrazné zkrácení doby vystavení potvrzení z několika hodin až dnů na minuty,
 • možnost výběru z více způsobů úhrady poplatku,
 • minimalizace pracnosti při získání potvrzení (žadatel zadává pouze VIN, telefon nebo e-mail),
 • vystavení a získání potvrzení okamžitě a online,
 • ověření uhrazení poplatku ze strany úředníka bez nutnosti předložení potvrzení žadatelem.

Elektronický registr starých vozidel

Začátek projektu: Leden 2014

Novela zákona 223/2001 o odpadech přinesla potřebu změny stávajícího portálu, která znamenala možnost vyřadit z existence i neexistující vozidla (v situaci, kdy neměl majitel potvrzení o likvidaci vozidla).
Schválená novela si žádala propojení tří stávajících stran (Obvodní úřad životního prostředí, Enviromentální fond, Ministerstvo vnitra SR), řešení tedy muselo propojit dotčené instituce.
V době schválení novely existoval portál eZAP.sk, který však byl vyvinut na starších technologiích as zastaralým designem. Kromě toho neobsahoval právě potřebnou část pro potvrzení o neexistujících vozidlech.

Pro zákazníka jsme vytvořili moderní systém pro zpracovatele starých vozidel i s funkcionalitou pro potvrzení o neexistujících vozidlech.
Sjednotili jsme řešení na jedné platformě, modernizovaly dlouho existující procesorovou platformu (včetně mobilních technologií), připravili intuitivní navigaci na portálu a díky tomu celkově usnadnili komunikaci mezi jednotlivými uživateli portálu.
Toto integrované webové řešení nese název Elektronický registr starých vozidel – ersv.sk.

Elektronický registr starých vozidel přináší následující benefity:

 • občanovi jsme umožnili najít na jediném portálu všechny potřebné informace a formuláře pro zákonnou likvidaci neexistujících vozidel,
 • zmodernizovali jsme původní portál a zatraktivnily design, který je maximálně intuitivní,
 • občanům jsme umožnili přistupovat na portálu ze svých smartphonů, což je v současnosti nezbytností.
Stáhněte si případovou studii