Novinky

Dodáváme nové CRM pro významného telco operátora

Implementujeme Microsoft Dynamics CRM 2013 pro management zákazníků v SME segment

Společnosti, která je jedním ze světových lídrů v oblasti digitální komunikace a významným hráčem na slovenském trhu v oblasti poskytování telekomunikačních služeb, si zvolila naši společnost jako partnera na implementaci nového CRM systému pro SME segment.
Microsoft Dynamics CRM 2013 dashboard
Projekt sestával z implementace moderního CRM systému na platformě Microsoft Dynamics CRM 2013, nahrazení několika původních systémů včetně migrace dat a také integrace nového systému do komplexní infrastruktury společnosti.
Cílem nového CRM systému bylo přinést uživatelům moderní a efektivní nástroj řízení a plánování prodeje, poskytnout ucelený 360° náhled na všechny zákaznická data, umožnit efektivnější práci se zákazníky a získat lepší přehled o všech interakcích a aktivitách.