9. září 2019

Jak innogy Solutions spravuje servis pomocí Resco Mobile CRM

Díky řešení implementovanému na platformě Resco Mobile CRM se ve slovenské společnosti innogy Solutions zefektivnila správa servisního procesu a evidence přítomnosti zaměstnanců. Projekt byl řízen agilní metodou s aktivní spoluprací zákazníka, díky které měl k dispozici důležité informace o stavu projektu průběžně během celého jeho trvání.

Společnost innogy Solutions patří do skupiny Innogy SE, která je etablovanou evropskou společností v oblasti energetiky. Innogy Solutions se zaměřuje prioritně na komplexní energetická řešení měření a regulace chladících a tepelných systémů. Téměř 30 odborníků poskytuje kromě návrhu a realizace řešení i měření, inteligentní regulaci a servis. Výrobou, instalací a opravami vzduchotechnických, klimatizačních a chladírenských zařízení se Innogy Solutions zabývá přes 15 let.

„Pomocí aplikace Resco Mobile CRM dokážeme efektivněji plánovat denní servisní výjezdy našich servisních techniků a zaznamenat zprávu o výjezdu elektronicky a online. Benefit vidíme ve zkrácení času trvání servisních úkonů i digitalizaci servisní agendy od založení požadavku až po e-mailovou zprávu zaslanou našemu klientovi. Servisní technici mají k dispozici všechny potřebné servisní formuláře na jednom místě, čímž se zautomatizovali mnohé rutinní činnosti.“ Alexej Hyža, manažer technického oddělení

Před naším partnerstvím už měl zákazník zkušenost s používáním aplikace Resco CRM, kterou primárně využíval na evidenci obchodních vztahů, kontaktů a servisních smluv. Implementovaná funkcionalita aplikace Resco CRM vycházela ze standardně dostupných funkčnosti v platformě Resco. Zaměstnanci vstupovali do aplikace Resco CRM prostřednictvím mobilních telefonů, tabletů a aplikace v počítači.

resco mobile crm

Funkce „Location tracking“

V innogy Solutions vnímali potřebu zavést systém správy servisního procesu, evidenci přítomnosti zaměstnanců a na schvalování dovolených. Vedení proto hledalo možnosti, které by vyřešily tyto potřeby a nabídli by uživatelům nonstop přístup k údajům přes různá zařízení. Logicky se nabízela možnost využít platformu Resco a implementovat potřebné rozšíření do zaběhlé aplikace.

Po konzultaci se softwarovou společností Resco bylo Millennium doporučeno jako vhodný partner, a proto nás Innogy Solutions oslovilo s nabídkou implementovat dané řešení. Na základě tohoto doporučení jsme spustili projekt, který zahrnoval následující byznys požadavky:

 • zavedení elektronických formulářů pro servisní techniky;
 • sledování délky trvání servisních prací;
 • evidence přítomnosti zaměstnanců a schvalování žádostí o dovolené;
 • plánování servisních aktivit;
 • sledování aktuální polohy servisních techniků;
 • zaškolení klíčových zaměstnanců pro další přizpůsobení servisních formulářů.

  Innogy_mobile

Úzká spolupráce se zákazníkem

Projekt byl řízen agilní metodou, která se skládá z krátkých cyklů – sprintů. Prostřednictvím nich se postupně vytváří finální podoba řešení.

V úvodní fázi projektu jsme připravili „story maps“ (mapy příběhů), které byly během prvního sprintu doplněny do „user stories“ (příběhu uživatelů). Kompletní dílo jsme nasadili krok po kroku podle vytyčených „user stories“. Díky agilnímu přístupu měl zákazník k dispozici průběžný pohled na stav projektu a mohl sledovat výsledky jednotlivých sprintů, čímž se zajistila jeho rychlá zpětná vazba.

V závěrečné fázi byl finální produkt představen, uskutečnilo se školení klíčových zaměstnanců a nasazení aplikace do produkčního prostředí zákazníka. Funkcionalita řešení je implementována ve smyslu standardních možností platformy Resco Mobile CRM.

Dodané řešení přineslo zákazníkovi následující benefity:

 1. Elektronizace servisních formulářů důležitých pro zápis o provedené servisní službě pomocí modulu „Inspections“.
 2. Digitalizace servisních protokolů o provedení pravidelného servisního zásahu.
 3. Elektronický podpis – digitální autorizace servisních zásahů po ukončení servisního úkonu.
 4. Automatické sledování celkového trvání servisního zásahu u zákazníka.
 5. Sledování aktuální polohy servisních techniků pomocí funkce „Location tracking“.
 6. Evidence přítomnosti zaměstnanců a jednotný proces schvalování žádostí o dovolenou.

Řešení bylo implementováno v úzké spolupráci se zákazníkem a jeho projektovým týmem v trvání 6 týdnů. Pro své zaměstnance je aplikace dostupná z mobilního zařízení, tabletu a počítače.

Máte zájem o zefektivnění procesů ve vaší společnosti? Neváhejte nás kontaktovat, rádi vám poskytneme bezplatnou konzultaci.

Kontaktujte nás

Pokud máte otázky nebo zájem o některé z našich řešení

Tato stránka používá cookies

Soubory cookie používáme pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránek, pro poskytování funkcí sociálních médií a pro vylepšení a přizpůsobení obsahu a reklam. Více o cookies

Používáte zastaralý prohlížeč. Můžete si jej aktualizovat na této stránce.