Novinky

VÚB bance pomáháme zlepšovat procesy

Pro našeho dlouholetého klienta VÚB jsme zrealizovali pilotní projekt analýzy úvěrových procesů, založený na technologii a metodice Process Miningu.

Process Mining pre VUB banku

Díky této nové oblasti naší činnosti jsme byli schopni vytvořit detailní pohled na průběh procesu, odhalili jsme jeho úzká místa, identifikovali skryté důvody existence výjimkových procesů a společně navrhli úpravy, které povedou k ještě větší efektivitě a obchodní účinnosti poskytování úvěrů ve VÚB. Po jejich implementaci použijeme stejný přístup na zhodnocení přínosů navrhovaných změn. Process Mining je inovativní přístup k analýze procesů, ležící na pomezí data miningu a business process managementu, který využívá přístupy datové analýzy na zlepšování firemních procesů.

Stáhnout offering: Process Mining