Novinky

Významná návštěva z VÚB

7. listopadu nás poctil svou návštěvou generální ředitel a předseda představenstva slovenské VÚB banky, Alexander Resch. Kromě jeho pozitivních slov ke spolupráci s Millenniem se s námi podělil i o aktuální informace na finančním trhu.


Diskuse o inovacích na finančním trhu

Bezprostředně po příchodu se pan Resch setkal s týmem, který pracuje na projektu pro VÚB banku a prošel si s nimi aktuální stav realizace vyvíjeného řešení. Vysvětlil týmu jeho důležitost vzhledem k plánům banky v prodeji úvěrů a povzbudil je do další práce. Následně se zúčastnil panelové diskuse pro všechny naše kolegy, kterou vedl CEO Millennia, Miroslav Krempaský.

Debata se nesla v přátelském a neformálním stylu, kdy nám náš host představil novinky v bance, stejně jako i zajímavosti ze skupiny Intesa Sanpaolo. Diskutovalo se o nejdůležitějších inovacích na finančním trhu, virtuálních měnách a samozřejmě i o IT banking řešeních, která pro VÚB banku vyvíjíme.

Přes 12 miliard Eur schválených přes naši aplikaci

VÚB banka je naším nejdéle působícím obchodním partnerem. Naše spolupráce trvá od roku 2001 a od té doby rosteme společně s bankou. Během tohoto období jsme jí dodali množství byznys kritických aplikací – jednou z nich je řešení SMECAS, které zastřešuje celý životní cyklus úvěrových smluv od jejich přípravy přes schvalování, generování smluvní dokumentace až po jejich ukončení. Pan Resch vyzdvihl fakt, že toto řešení pomáhá bance být efektivnější a konkurenceschopnější, což nás nesmírně těší. O významu tohoto dlouhodobého partnerství pro banku mluví i částka zrealizovaných úvěrů prostřednictvím námi dodané aplikace – VÚB na Slovensku schválila od jeho nasazení úvěry za více než 12 miliard Eur.

Na konci pan Resch doplnil “Next time, we are going on pivo”. Děkujeme našemu váženému hostovi za jeho návštěvu a už teď se těšíme na další společná setkání.

A. Resch - VÚB - diskusia