27. ledna 2017

Praktické využití informačního systému Centrální Správa Referenčních údajů ve veřejné správě

Integrací systémů ve státní správě jsme ušetřili zaměstnancům Úřadu práce, sociálních věcí a rodiny množství času - každý měsíc se vyhnou potřebě vícenásobného manuálního zadávání přes 1000 záznamů do informačního systému.

Zaměstnanci ÚPSVaR mají povinnost zpracovávat každý měsíc řádově tisíce záznamů o příjemcích a jednotlivých případech poskytnuté podpory (informace o příjemci finanční podpory, jeho adrese, výši podpory a účelu využití). Tyto informace musí zaznamenávat nejen do vlastního informačního systému, ale zároveň pro potřeby MF SR i do systému pro sledování státní a veřejné podpory IS SEMP, jehož dodavatelem je společnost Millennium.Integrácia IS SEMP s CSRú

Celý proces zaznamenávání údajů do systému IS SEMP měl původně probíhat manuálně, což by kladlo značnou časovou a administrativní zátěž na pracovníky ÚPSVaR. Aby se snížila jejich zátěž od zbytečné manuální práce a zároveň zvýšila kvalita a dostupnost údajů pro potřeby ministerstva, se MF SR rozhodlo automatizovaně propojit informační systém IS SEMP se systémem Centrální správa referenčních údajů (CSRÚ) veřejné správy.

CSRÚ představuje centrální komunikační bod integrovaný napříč státními informačními systémy, který umožňuje poskytování údajů z více referenčních registrů a základních číselníků pro potřeby ostatních napojených systémů. Zajišťuje se tím zlepšení kvality dat, jejich konsolidace, jakož i vzájemné propojení bez nutnosti jejich opakovaného zadávání do každého systému zvlášť.

Díky integraci IS SEMP a CSRÚ jsou všechny údaje zadávané do systému ÚPSVaR automaticky uloženy i do systému IS SEMP. Odpadává tak potřeba duplikovaného zadávání dat, pracovníci ÚPSVaR nejsou zatěžováni zbytečnou administrativou a zároveň MF SR má k dispozici potřebné údaje v čase a kvalitě.

Kontaktujte nás

Pokud máte otázky nebo zájem o některé z našich řešení

Tato stránka používá cookies

Soubory cookie používáme pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránek, pro poskytování funkcí sociálních médií a pro vylepšení a přizpůsobení obsahu a reklam. Více o cookies

Používáte zastaralý prohlížeč. Můžete si jej aktualizovat na této stránce.