Novinky

Přinesli jsme nové intranetové řešení do společnosti Erste Group IT International

Pro zaměstnance společnosti “Erste Group IT International” (člen skupiny Erste Group), která se stará o IT řešení jedné z největších bankovních skupin, jsme agilním vývojem dodali intranetové řešení pro více než 100 uživatelů.

Cílem projektu bylo připravit aplikaci, ve které budou moci zaměstnanci spolupracovat a sdílet informace a materiály k projektům napříč projektovými týmy, které jsou často vyskládány z více zemí. Součástí řešení je také aplikace pro plánování a organizování interních akcí, eventů, školení a také sdílení znalostí prostřednictvím Wiki stránek.

Intranet solution

Řešení bylo dodáváno agilním vývojem, konkrétně podle metodiky Scrum, díky čemuž jsme ho dokázali dodat již za 14 týdnů. Velkým přínosem byl také uvědomělý klient, který chápal svou odpovědnost a vlastní role během vývoje metodou Scrum.

Aplikace je určena pro více než 100 interní uživatele s možností připojení externích spolupracovníků. V projektu byly použity technologie SharePoint 2013 a MSSQL 2012r2.

Kontaktujte nás